اقتصاد انرژی

اقتصاد انرژی

اقتصاد انرژی فروردین و اردیبهشت 1386 شماره 90 و 91

مقالات

۱.

سازماندهی برای کارایی بالاتر : BP چگونه موفق شد / سیاست خاورمیانه ای چین ...

۳.

اجرای اصل 44 قانون اساسی ، نوسازی و بهینه سازی پالایشگاه های کشور

۶.

صنعت پالایش نفت یاران از دید کارشناسان خارجی

۷.

پیک سایی مصرف گاز نیروگاههای کشور در فصل زمستان

۹.

Increasing Investment Cost in Oil Industry; Reasons and Consequences

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۹۵