اقتصاد انرژی

اقتصاد انرژی

اقتصاد انرژی تیر 1389 شماره 128

مقالات

۱.

صنعت پتروشیمی ؛ متصل به زنجیره ارزش یا متکی بر یارانه

۲.

راه اندازی خط لوله ESPO گامی بلند در متنوع سازی بازار نفت روسیه

۳.

نشست نفت در خلیج مکزیک و پیامد های آن

۴.

پنجاه سال اوپک؛ فرصت ها و چالش ها

۵.

تولید منابع غیرمتعارف گازی در آمریکا و به محاق رفتن اقتصاد پروژه های صادرات گاز طبیعی

۶.

صدور خدمات فنی؛ چالش ها و راهکارها

۸.

مصاحبه با مدبرعامل شرکت خدمات نفتی شلمبرژر

۹.

امکان سنجی استفاده از انرژی های تجدید پذیر در توسعه روستایی ایران

۱۰.

وضعیت برق بادی در ایران؛ فرصت ها و راهبردها

۱۶.

Commissioning of ESPO Pipeline , A Long Stride Towards Diversitying Russiss Oil Market

۱۸.

NIOC Plans Suffered from Lack of Funds

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۹۵