اقتصاد انرژی

اقتصاد انرژی

اقتصاد انرژی مرداد و شهریور 1389 شماره 129 و 130

مقالات

۱.

منطقه خلیج فارس از وضع موجود تا وضع مطلوب

۳.

خصوصی سازی در صنعت نفت روسیه

۴.

زمان مدیریت عرضه و تقاضا تنها در برنامه پنج ساله پنجم توسعه است

۶.

بررسی اهداف و استراتژی های شورای همکاری خلیج فارس

۷.

استفاده از گنبدهای نمکی ایران برای تولید بهینه الکتریسیته

۸.

اهداف غیر واقعی و جاه طلبانه برای ظرفیت تولید نفت در عراق

گفتگوها

۲.

اوپک و پنجاه سال حیات؛ مصاحبه با دکتر برکشلی

گزارش ها

۱.

خودروهای دوگانه سوز بنزین - CNG

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۹۵