اقتصاد انرژی

اقتصاد انرژی

اقتصاد انرژی خرداد 1379 شماره 13

مقالات

۳.

به بهانه تولد نفت ایران: خرداد؛ ماه نفت

۶.

صنعت پتروشیمی در هزاره ی جدید (گزارش دومین همایش بین المللی صنعت پتروشیمی 17 - 18 اردیبهشت 1379)

۷.

تازه ترین دستاوردهای علمی و پژوهشی در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی (گزارش دهمین همایش ملی و دومین همایش بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی 26 - 28 اردیبهشت 1379)

۸.

ساخت تجهیزات صنایع نفت (موانع، مشکلات و توانایی ها) (بخش پایانی)

۱۰.

تحقیقات: ملاحظات کارایی در صنعت برق؛ مطالعه ی موردی ایران (پژوهشگر: علی امامی میبدی)

۱۱.

A VIEW OF NATURAL GAS INDUSTRY: IN THE ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN

۱۲.

Energy and Economic Numerical Simulation of Control and Operational Strategies for Building Energy systems

۱۳.

Schlumberger an old hand at oil fields

گزارش ها

۱.

اجلاس سران اوپک: فرصت ها و تصمیم ها

۲.

گزارش کشوری: جمهوری آذربایجان

سخنرانی ها

۱.

اهمیت گاز اوپک در آینده ی قیمت های نفت و گاز

گفتگوها

۱.

گفتگو: مصاحبه با پروفسور پیتر دیویس

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۹۵