اقتصاد انرژی

اقتصاد انرژی

اقتصاد انرژی تیر 1379 شماره 14

مقالات

۱.

سرمقاله: مزیت در فن آوری و دانایی است

۲.

بحران کمبود جهانی نفت و ضرورت اصلاح قیمت ها

۳.

اقتصاد آمریکا: بحران واقعی یا کاغذی؟

۴.

تأثیر تغییرات قیمت نفت بر اقتصاد جهان

۵.

مقاله: راهکارهای جلب سرمایه گذاری های خارجی در صنایع نفت و گاز

۶.

ایران و فرصت های بهره برداری از طرح های انرژی آسیای مرکزی و قفقاز

۷.

معرفی طرحهای پژوهشی: طرح درآمیزی صنعت نفت و اقتصاد ملی

۱۱.

norway, a pioneer in gas industry

گفتگوها

۱.

شلامبرژه، همکاری قدیمی در صنایع بالادست نفت

گزارش ها

۱.

از دیدگاه کارشناس برجسته (EOR) روش های جدید ازدیاد برداشت نفت

۲.

چالش های استفاده از برق هسته ای و سیاست های راهبردی کشور در این زمینه

۳.

گزارش: شیوه های جذب سرمایه گذاری خارجی با تأکید بر روش قراردادهای مشارکت در تولید

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۹۵