اقتصاد انرژی

اقتصاد انرژی

اقتصاد انرژی اسفند 1378 شماره 10

مقالات

۱.

سرمقاله: اوپک؛ مؤثر اما منفعل و نیازمند استراتژی بلند مدت

۳.

تکنولوژی: اکتشاف و تولید در آبهای عمیق

۶.

گزارش: بیستمین کنفرانس نفت و پول 16 تا 17 نوامبر 1999 لندن

۷.

نگاهی به آخرین وضعیت صنایع پتروشیمی در خلیج فارس

۹.

motors gasoline consumption trend in iran

۱۰.

natural gas and lng pricing in trade

۱۱.

the impact of oil prices on natural gas supply and demand balance

۱۳.

the role of iran in natural gas trade in the region

۱۴.

competition and synergy between oil producing stars and oil companies

۱۵.

سرمقاله: اوپک و آزمون استقلال

گفتگوها

۱.

میزگرد: ساخت داخلی تأسیسات و تجهیزات نفت و گاز؛ ضعف های، قوت ها و راه کارها (1)

سخنرانی ها

۱.

صنعت انرژی: حرکت در مسیری پر تلاطم و طوفانی

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۹۵