مقالات

۱.

نارسایی های ارزیابی عملکرد در مدیریت نتیجه گرا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۴۷ تعداد دانلود : ۱۵۱۷
مدیریت گرایی یا مدیریت دولتی جدید با بهره‌گیری از ساز و کارهای مدیریت بخش خصوصی کوشیده است تا اصلاحاتی را در مدیریت دولتی سازمانهای بخش عمومی تحقق بخشد و با استدلال‌هایی که مصادیق آنها سازمانهای بخش خصوصی بوده است توانسته است نظر سیاستگذاران عمومی را در کشور به خود جلب کند و این نکته مهم را نهفته بدارد که بخش دولتی ماهیتا متفاوت از بخش خصوصی بوده و نمی‌توان بی مهابا از شیوه‌های مرسوم آن در سازمان‌های دولتی بهره برد . در این میان ارزیابی عملکرد سازمانهای دولتی نیز در پرتو اندیشه مدیریت گرایی دچار تناقضاتی گردیده است که ناشی از توجه صرف به نتایج و آثار عملکردی سازمانهای مذکور بوده است...
۲.

استراتژی توسعه ی صادرات غیر نفتی کشور بر اساس درآمد سرانه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۲۱ تعداد دانلود : ۱۱۰۶
صادرات غیرنفتی ایران از مباحث مهم و قابل توجه در سطح کلان کشور بوده و همواره در محافل دانشگاهی و حوزه‌های سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی مورد بحث و بررسی قرار گرفته و همگی بر لزوم توسعه آن اتفاق نظر دارند . با توجه به اهمیت خاص صادرات غیرنفتی ، این مقوله از دیدگاهها و زوایای متفاوت مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است . بخش اعظم این مطالعات ، صادرات غیر نفتی ایران را از دو دیدگاه ساختاری و یا عرضه مورد مطالعه قرار داده‌اند . این پژوهش صادرات غیرنفتی ایران را از دیدگاه تقاضا مورد بررسی قرار داده و بر آن است تا براساس نظریه لیندر ، تغییرات درآمد سرانه در ایران را بر صادرات غیرنفتی مورد بررسی قرار دهد...
۳.

بررسی تأثیر متغیرهای کنترل استراتژیک بر اثر بخشی شرکت های نمونه فعال در بازار بورس تهران (برای فاصله زمانی (79-1372

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۴۶ تعداد دانلود : ۸۸۷
این مقاله به منظور بررسی تاثیر بکارگیری متغیرهای کنترل استراتژیک بر اثر بخشی شرکتهای نمونه فعال در بازار بورس تهران (برای فاصله زمانی ، 79-1372) تدوین شده است . نتیجه این پژوهش نشان می‌دهد ، که همه شرکتهای نمونه فعال در بازار بورس ، متغیرهای مذکور را بکار برده‌اند ، هر چند سطح آن مطلوب نیست . به علاوه اثربخشی شرکتهایی که متغیرهای کنترل استراتژیک را بیشتر بکار برده‌اند ، بیشتر است . به عبارت دیگر طبق نتیجه این پژوهش ، متغیر ملاک اثربخشی رابطه مستقیمی با متغیرهای پیش بین کنترل استراتژیک دارد ...
۴.

چارچوب های نهادی در نظام ملی نوآوری: رویکردی تطبیقی به نقش دولت و مدیریت دولتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۴۱ تعداد دانلود : ۱۹۷۴
رویکرد نظام ملی نوآوری نگاهی نو به تعامل میان اجزا درگیر در تولید ، و اشاعه نوآوریها در هر کشور دارد . کشورهای مختلف برای افزایش نوآوری و اقتصادی‌تر کردن روابط نظام نوآوری خود به طراحی نظام ملی نوآوری روی آورده‌اند . ایران نیز در یکی دو سال اخیر به سمت پایه گذاری این نظام به حرکاتی چند دست یازیده است . دست اندرکاران این حرکت نیازمند اطلاعات در مورد نحوه‌ی فعالیت این نظام در سایر کشورها هستند ، در این مقاله با مبنا قرار دادن یکی از محورهای نظام ملی نوآوری ، یعنی چارچوب‌های نهادی آن نظام ، نگاهی تطبیقی به چارچوب‌های نهادی شش کشور قبرس ، جمهوری چک ، استونی ، مجارستان ، لهستان و اسلونی می‌پردازیم که همانند ایران در گامهای اولیه طراحی نظام ملی نوآوری خود هستند...
۵.

(MLQ) رهبری تحول آفرین و ابزار سنجش آن

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۰۴ تعداد دانلود : ۲۱۹۰
نقش موثر مدیران و رهبران در تغییر و تحولات بنیادی در سازمان اجتناب ناپذیر است . نظریه‌های جدید رهبری سازمان هر روز افق‌های جدیدی را در نحوه‌ی اداره‌ی سازمانها و حرکت آنها در مسیر رشد و توسعه می‌گشایند و به مدیران و رهبران آگاهی لازم را جهت رویارویی با تغییر و تحولات محیطی می‌دهند . این مقاله با ارائه تعاریف و مفاهیم الگوی رهبری تحول آفرین به عنوان یک نظریه جدید در مبحث رفتار سازمانی و رهبری به بیان دیدگاههای مختلف و پژوهش‌های انجام شده در این زمینه پرداخته و ابعاد مختلف و عوامل الگوی رهبری تحول آفرین را مورد بررسی قرار می‌دهد ...
۶.

مدیریت بومی: چالشها و راهکارها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۶۲ تعداد دانلود : ۸۹۳
سالهاست که الگوهای مدیریت وارداتی غرب بی چون و چرا در کشورهای در حال توسعه به کار بسته می‌شود بی آنکه اثر بخشی مورد انتظار را داشته باشد . سؤالی که در این میان مطرح است آن است که چرا علیرغم سودمند بودن این الگوها در کشورهای مادر ، جهانشمولی و انتقال پذیری آنها به دیگر کشورها با تردید و ناکامی مواجه شده است . هدف این مقاله بررسی ابعاد مختلف این پرسش و دست یافتن به پاسخ مناسب به آن است . در این راستا محدودیت‌ها و موانعی که خود را به عنوان مهمترین چالش‌های انتقال و اقتباس از الگوهای مدیریت وارداتی مطرح می‌کنند با رویکردی محیطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و ...
۷.

ارزشیابی راهبردهای حمایت از واحدهای تولیدی کوچک ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۱۹ تعداد دانلود : ۶۸۶
اگرچه بخش قابل توجهی از پژوهشهای کشور در سالهای اخیر به مطالعه‌ی نقش و وظایف دولت در بستر سازی برای فعالیتهای تولیدی اختصاص داشته است ، مطالعه‌ی سیاستها و ساز و کارهای حمایت از صنایع کشور برحسب اندازه یا حجم فعالیت ، کمتر مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است . پژوهش حاضر با نگاهی به رابطه‌ی دولت - صنعت که با بروز پدیده‌هایی چون : جهانی شدن تجارت و شکل گیری ائتلاف های پیچیده بین صنایع چند ملیتی ، اهمیت روز افزونی یافته است ، راهبردها و سازوکارهای حمایت از صنایع کوچک و ارزشیابی عملکرد سیاستهای حمایتی گذشته را به عنوان چالش اصلی خود برگزیده است ...
۸.

مشتری مداری: رمز موفقیت سازمان های متعالی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۴۹ تعداد دانلود : ۶۰۹۳
از آنجا که آینده جهان در قرن بیست و یکم آکنده از رقابت ، توسعه بازارهای نوظهور ، عوامل محیطی نامطمئن ، رواج فناوریهای برتر ، مشتری مداری و گسترش تجارت است ، شرط توفیق در این میدان ، بهره‌گیری از فرصتها و رویارویی با چالشهای پیش رو است . یکی از مهمترین چالشهای سازمانهای امروزی مشتری مداری و جلب رضایت مشتری است . این مهم می‌طلبد تا مشتری مداری و جلب رضایت مشتری از زوایای مختلف بررسی گردد تا بتوان در دنیای رقابت باقی ماند . از این رو در این مقاله ابتدا مشتری مداری و جلب رضایت مشتری از زوایای مختلف بررسی و سپس مدلهای سنجش رضایت مشتری ارائه می‌گردد ...
۹.

تجارت الکترونیکی و کشورهای در حال توسعه (پیشنهادهایی برای بهبود)

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۸۸ تعداد دانلود : ۱۱۰۸
در این مقاله تعاریف متفاوتی از تجارت الکترونیکی مطرح می‌گردد و لزوم داشتن تعریفی واحد که حداقل در نهادهای متولی تجارت الکترونیکی یکسان باشد مورد توجه قرار می‌گیرد . دلیل واگرائی در تعاریف تجارت الکترونیکی نیز از دیدگاه‌های متفاوت مورد بررسی قرار می‌گیرد . برای پرداختن به موضوع تجارت الکترونیکی در کشورهای در حال توسعه ، داشتن آگاهی در مورد حجم ، روند ، بازیگران عمده و جایگاه فعلی کشورهای در حال توسعه در این زمینه به منظور تصمیم‌گیری بهتر و صحیح ضروری است . از این رو آمارهای متنوع و مفیدی در این باره ارایه شده است...
۱۰.

بررسی پردازش اطلاعات، کنترل و یادگیری در شرکت های چند ملیتی و فراملیتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۸۳ تعداد دانلود : ۸۴۰
سازمانهای چند ملیتی و فرا ملیتی ، از پیچیده‌ترین سازمانها هستند که مدیریت و کنترل آنها به سازوکارهای خاصی نیاز دارد . در این سازمانها برای برقراری ارتباط میان واحدهایی که در سراسر دنیا پراکنده هستند ، با توجه به ساختارهای بین المللی آنها و محیط‌های جهانی ، شیوه‌های مختلف پردازش اطلاعات مورد استفاده قرار می‌گیرد ، کنترل در این شرکتها با توجه به چندگانگی فرهنگی امری بسیار پیچیده به نظر می‌رسد . آنها برای ماندگاری خود در صحنه‌های رقابت جهانی به نوآوری و خلاقیت نیاز دارند ، بنابراین باید سازمانهایی یادگیرنده باشند ...
۱۱.

بازنگری در مباحث رفتارسازمانی در عصر الکترونیک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۸۳ تعداد دانلود : ۱۴۱۰
بررسی اجمالی کتابهای رفتار سازمانی نشان می‌دهد که موضوع اینترنت و تجارت الکترونیک در آنها کمتر یا به هیچ وجه اشاره نشده است . چرا ؟ شاید پدیده‌های جدیدی هستند . در واقع ، این مورد مثال بسیار مناسبی است برای تفهیم آنچه این روزها در کتابها و کلاسها به دانشجویان آموزش می‌دهیم ؛ یعنی اینکه تغییر با سرعت شتابنده‌ای در جریان است . دو سال قبل چنانچه در یک دوره‌ی رفتار سازمانی از اینترنت بحث می‌شد ، هدف ارائه‌ی نمونه‌ای از تغییرات تکنولوژیک در محل کار بود . اینترنت را بیشتر متناسب طرح در دوره‌های نظام اطلاعات مدیریت (MIS) می‌دانستیم...

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۹۰