مطالعات مدیریت بهبود و تحول (مطالعات مدیریت سابق)

مطالعات مدیریت بهبود و تحول (مطالعات مدیریت سابق)

مطالعات مدیریت بهبود و تحول تابستان و پاییز 1389 شماره 62 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

انتخاب پرتفولیوی مهندسی مجدد فرآیندها(مقاله علمی وزارت علوم)

۲.

تأثیر یادگیری سازمانی بر توانمندسازی روانشناختی کارکنان ستادی وزارت امور اقتصادی و دارایی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۵۷ تعداد دانلود : ۵۷۱
۳.

سودمندی درجه تمرکز بازار در پیش بینی بازده سهام گروه های صنعتی بورس اوراق بهادار تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۴۲ تعداد دانلود : ۳۵۴۰

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۸۳