مقالات

۱.

سرمایه اجتماعی: مفاهیم و نظریه ها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۷۹۵ تعداد دانلود : ۴۲۱۹
امروزه،‌در کنار سرمایه های انسانی، مالی و اقتصادی، سرمایه دیگری بنام سرمایه اجتماعی مورد بهره برداری قرار گرفته است. این مفهوم به پیوندها و ارتباطات میان اعضای یک شبکه به عنوان منبع با ارزش اشاره دارد که باخلق هنجارها و اعتماد متقابل موجب تحقق اهداف اعضا می شود. این مقاله،‌با ارائه تعاریف و مقایسه دیدگاههای صاحبنظران عمده به تعریف تئوریهای سه گانه سرمایه اجتماعی - تئوری شکاف ساختاری پیوند ضعیف و منابع اجتماعی پرداخته و به شناسایی و تحلیل ابعاد مختلف این نظریه می پردازد
۲.

اجرای عملیات به هنگام با کاربرد ارتباطات الکترونیک جهت انتقال سریع مواد و قطعات به حط تولید

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۴۴ تعداد دانلود : ۶۲۶
فرآیند ساخت از روابط غیر خطی و پیچیده ای پیروی می کند. ولی رفتار دو متغیر هزینه تولید و کیفیت محصول در این روابط نقش مهمتری دارند. کنترل بهینه تولید با خطی سازی فرآیند ساخت امکان پذیر می شود و سیستم تولید به هنگام با ارائه راهبردی منطقی،‌کوشش می نماید تا معادله های تولید را ساده و ممکن سازد.
۳.

نقدی بر نظریه سلسله مراتبی بودن نیازها در ایجاد انگیزش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۵۰ تعداد دانلود : ۹۸۸
بکارگیری نتایج تحقیقات دیگران، به ویژه ان دسته از پژوهشهایی که از قدرت و پایایی کافی برخوردار بوده و تقریبا در سطح وسیع ملی و جهانی کاربرد دارند، کاری عاقلانه و مقرون به نتیجه مثبت و اثر بخش است. تکرارپذیری نتایج واحد تحقیقات علمی،‌کاربران را در استفاده مطمئن تر از آن تحقیقات یاری خواهد داد و در خصوص کاربرد نظریه هایی که امکان به وجو آمدن تغییراتی در کلیت آن و یا بخشی از آنها در فرهنگ های مختلف وجود دارد، شرط احتیاط آن است که در این خصوص آزمون های تکرار پذیری صورت گیرد.
۴.

شیبه سازی سیستم صف خط اتوبوسرانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۰۰ تعداد دانلود : ۶۳۴
یکی از مهمترین مسایل پیش روی مدیران امروزی ، چگونگی تامین،‌تخصیص و بهره برداری از منابع محدود،‌دستیابی به بهترین عملکرد است. سیستم های حمل و نقل شهری نیز با چنین مسایلی مواجه هستند. این سیستم ها، بنا به تاثیر عمیقی که بر سیستم های اقتصادی،‌اجتماعی و سیاسی دارند، باید علاوه بر درآمدزایی، رضایت مسافران و حیثیت اجتماعی خود را نیز مدنظر قرار دهند.
۶.

گزارشگری تجاری الکترونیک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۴۷ تعداد دانلود : ۶۰۳
برای گزارش اطلاعات تجاری و مالی علاوه بر روش نوشتاری،‌روشهای دیگری وجود دارد که مهمترین آنها اینترنت است. اینترنت روش جریان اطلاعات را از تهیه کنندگان به استفاده کنندگان و بالعکس تغییر داده است. وب، با استفاده از روش ارتباط برتر دسترسی به اطلاعات را تسهیل نموده است.
۷.

بازاریابی: تحولات، چالشها و راهکارها در هزاره سوم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۱۰ تعداد دانلود : ۶۸۸
بازاریابی یا مدیریت بازار،‌ بخشی از فعالیت های سازمان ها سات که نقشی حیاتی در حضور استراتژیک این سازمان ها در بازار دارد. در اواخر دهه 80 و اوایل دهه90 تردید هایی نسبت به ارزش فعالیت های بازاریابی در شرکت ها مطرح شد.
۸.

توانمندسازی کارکنان: رویکردها و فرایندها

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۶۴ تعداد دانلود : ۷۴۷
صاحبنظران مدیریت از هما ابتدای بکارگیری اصطلاح توانمند سازی تاکنون،‌تلاش های زیادی برای ارایه تعریفی عملیاتی از آن به عمل آورده اند. نوشتار حاضر ضمن بیان ویژگیهای تعاریف عملیاتی، به بازنگری تلاش های صورت گرفته می پردازند. سپس در راستای تعاریف، فرایند های انگیزشی و شناختی توانمند سازی را تشریح و ارتباط آ ن را با اصطلاحات کفایت نفس و احساس عجز اکتسابی مورد بررسی قرار می دهد.
۹.

ارزیابی طراحی کیفیت فراگیردر شرکت های متوسط: نتیجه تحقیق

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۴۸ تعداد دانلود : ۶۴۲
هدف از پژوهش حاضر، تحلیل تحول مفهوم کیفیت فراگیر،‌در شرکتهای متوسط اتومبیل و الکتریک - الکترونیک در منطقه شمال غربی فرانسه می باشد. در این مقاله، کلیه اطلاعات حاصل از تحقیق و روش شناسی کاربردی، شرح داده می شوند. به علاوه، طبق روش شناسی این تحقیق، دلایل انتخاب بخشهای مورد نظر ،‌تنظیم پرسشنامه، مدل برگرفته از جایزه کیفیت اروپا و همچنین نتایج حاصله،‌تفسیر و تبیین می شوند.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۹۰