مقالات

۱.

توسعه شبکه ملی دیتا، چالش های فراروی و تهدیدهای متوجه امنیت ملی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۳۷ تعداد دانلود : ۹۱۰
"فناوری اطلاعات ؛ مانند هر دستاورد بشری واجد فرصتهای بی نظیر و در همان حال حامل چالش های مختص خود است . سرقت اطلاعات ، خرابکاری ، از کاراندازی سیستم رایانه ای ، کلاهبرداری و جاسوسی از جمله تاثیرات مخرب فناوری اطلاعات برای حیات بشری است . توسعه اینترنت و جهان شمولی آن در حوزه های گوناگون زندگی بشر در سطوح فرو ملی ، ملی و فراملی ، سازمانها و دولتها را با چالش های جدیدی روبه رو ساخته است ... "
۲.

سیستم تولید سلولی، پاسخی به نیازهای روز صنعتی کشور

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۶۰ تعداد دانلود : ۱۲۸۵
در مقاله ی حاضر کوشش شده است تا ابتدا مقایسه ای بین سیستمهای مختلف تولید از جمله سیستمهای پیوسته ، گسسته و سلولی با یکدیگر در ابعاد و جنبه های مختلف مدیریتشان صورت گیرد . سپس زمینه های پیدایش و رشد سیستمهای تولید سلولی در جهان صنعتی و همچنین نتایج حاصله از طراحی و استقرار این نوع سیستمها در برخی شرکتها تشریح شود و فرایند استقرار سیستمهای تولید سلولی و نقاط قوت و ضعف آنها نیز به صورت اجمالی بررسی و در خاتمه نکاتی در ارتباط با استفاده از این نوع سیستمها در واحدهای صنعتی کشورمان ارائه شود ...
۳.

بررسی اثربخشی ادغام سازمانهای امور اداری و استخدامی و برنامه و بودجه سابق از دید مدیران و کارشناسان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۸۲ تعداد دانلود : ۹۲۷
موضوع افزایش اثربخشی و کوچک سازی بخش دولتی در ایران ، طی یک دهه اخیر با اتخاذ راهکارهایی نظیر اصلاح تشکیلات دولتی ، کاهش تصدی گری دولت به منظور تقویت مشارکت بخش خصوصی ، حذف تشکیلات موازی و تجمیع فعالیتها مورد توجه قرار گرفته است . در همین راستا ادغام سازمانهای امور اداری و استخدامی و برنامه و بودجه سابق را شاهد بوده ایم که براساس مصوبه هشتاد و ششمین جلسه شورای عالی اداری در سال 1379 انجام و سازمان جدید تشکل گردید ...
۴.

رابطه بین عزت نفس و نیاز به کسب موفقیت کارکنان سازمانهای دولتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۳۶ تعداد دانلود : ۹۱۲
این پژوهش به منظور بررسی رابطه ی بین عزت نفس نیاز به کسب موفقیت کارکنان سازمانهای دولتی شهر کرمان ، با انتخاب 25 سازمان انجام شده است . در این بررسی نیاز به کسب موفقیت براساس چهار مولفه ی : مسئولیت پذیری ، رقابت جوئی ، سخت کوشی و هدف مداری تعریف شده است . برای سنجش عزت نفس از پرسش نامه ی عزت نفس آیزنک و برای سنجش نیاز به کسب موفقیت از پرسش نامه ی پژوهشگر ساخته استفاده شده است ...
۶.

استفاده از مفاهیم فراکتالی جهت مطالعه اثربخشی سیستم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۰۶ تعداد دانلود : ۸۴۴
موضوع حل مشکلات و مسائل سازمانی از دیرباز مورد توجه نظریه پردازان علوم مدیریت بوده و همواره سعی در حل آن داشته اند . نظریه پردازان مختلفی با دیدگاه های گوناگون در مورد اثربخشی و شیوه های اندازه گیری آن به نظریه پردازی پرداخته و همواره ، به ویژه مدیران اجرایی ، علاقه مند بوده اند تطابق شاخص های اندازه گیری با واقعیت را بسنجند . در این مقاله فن و نرم افزاری برای محاسبه بعد فراکتال سیستمهای کمی در مدیریت ارائه شده است ...

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۹۰