مقالات

۱.

کاربرد شبکه های عصبی مصنوعی در تصمیم گیری راهبردی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۴۵ تعداد دانلود : ۲۳۸۶
در این مقاله سعی شده است علاوه بر ارایه مطالب جدید در زمینه شبکه های عصبی مصنوعی، کاربرد آن در تصمیم گیری راهبردی مدیران ارایه شود. در اینجا، شبکه های عصبی مصنوعی برای اجرای یک مدول تصمیم در چارچوب تصمیم گیری راهبردی مورد بررسی قرار گرفته است. این مقاله چگونگی بکارگیری و پذیرش شبکه های عصبی در چارچوب تصمیم گیری راهبردی را توصیف می کند. در بخش اول مختصری از ادبیات شبکه های عصبی...
۲.

ارایه ساختار همسان برای متدولوژی باز مهندسی فرایند

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۵۳ تعداد دانلود : ۷۱۸
باز مهندسی فرایندها به عنوان یکی از روشهای موثر در بهبود بنیادی عملکرد سازمان به حساب می آید. به دلیل اینکه پروژه بازمهندسی فرایندها، با توجه به ماهیت پیچیده آن از میزان ریسک بالایی برخوردار است، داشتن متدلوژی اهمیت ویژه ای دارد. با این حال، تاکنون یک ساختار جامع و یکپارچه برای تدوین متدلوژی bpr ارایه نشده است و متدلوژیهای ارایه شده تاکنون دارای ساختارهای متفاوتی...
۳.

ترکیب سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت (ABC) با مدیریت بر مبنای فعالیت (ABM) جهت کنترل و اداره کردن منابع سازمانی (مطالعه موردی: کارخانجات صنعتی شاهد شیراز)

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۷۳ تعداد دانلود : ۱۰۸۳
در این تحقیق از ترکیب سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت و مدیریت بر مبنای فعالیت جهت کنترل و اداره کردن منابع سازمانی بصورت یک مطالعه کاربردی در کارخانجات صنعتی شاهد شیراز استفاده شده است. برای این منظور، پس از اجرای سیستم abc و محاسبه بهای تمام شده محصولات تولیدی این کارخانه، با استفاده از روش آنالیز فعالیت، نوع و حجم فعالیتها و منابع مورد نیاز برای تولید هر کدام از ...
۴.

سرمایه اجتماعی و شراکت های راهبردی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۸۸ تعداد دانلود : ۳۳۳۱۹
مدیران دوراندیش دائما در جستجوی ابزارهایی هستند که بهره وری سازمان خود را ارتقا بخشند، اما تغییرات شرایط محیطی ایجاب می کند که برای هر شرایط ، ابزار مناسب آن انتخاب گردد. در عصر جهانی سازی، فشارهای رقابتی به حدی تشدید شده است که حرکت در مسیر بهره وری و هدف اصلی حاکمیت شرکتی، برای شرکت ها به تنهایی مقدور نیست. از این رو مدیران ناگزیرند به همکاری ...
۵.

نگرش سنجی در مطالعات مدیریت از طریق تدوین مقیاس لیکرت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۵۸ تعداد دانلود : ۲۱۳۴
تهیه پرسشنامه و سایر ابزارهای سنجش، نقش مهمی در پژوهشهای علوم اجتماعی، مدیریت و علوم رفتاری ایفا می نمایند. مقیاس و پرسشنامه از جمله ابزارهای سنجش هستند که گاه مترادف و یکسان در نظر گرفته می شوند. اگرچه اصطلاحات مقیاس و پرسشنامه قابل تبدیل به یکدیگرند، اما تفاوت های قابل ملاحظه ای بین شیوه های ساخت و کار آنها وجود دارد. تهیه پرسشنامه ها یا مقیاس ها کار آسانی بنظر می رسد، با ...
۶.

پژوهشی پیرامون مقایسه ویژگی های مدیران موفق با سایر مدیران از نظر کانون کنترل

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۷۰ تعداد دانلود : ۷۷۶
برخی از ویژگی های شخصیتی همچون نگرش مدیران به اطراف خود موجب شکل دهی رفتار آنان در سازمان می گردد. براساس تئوری اسناد، فرد ممکن است رفتارهای خود را به عوامل بیرونی نظیر شرایط جامعه، جو موجود، مقررات و سایر عوامل، یا به عوامل درونی مانند تلاش، توانائی ها و تجربیات خود نسبت دهد. با توجه به اینکه نگرش و رفتار مدیران...

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۹۰