فرآیند مدیریت و توسعه - نشریه علمی (وزارت علوم)

فرآیند مدیریت و توسعه (نشریه علمی وزارت علوم)


این نشریه در گذشته با نام مدیریت و توسعه منتشر شده است.شناسنامه

دسته بندی موضوعی: مدیریت و حسابداری
e-issn: ۲۲۵۲-۰۰۷۴
دوره انتشار: فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۰۱ دی ۱۳۸۹
مدیر مسئول: دکتر مسعود نیلی
ناشر: موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی
p-issn: ۱۷۳۵-۰۷۱۹
صاحب امتیاز: موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
درجه علمی در دسته‌بندی سابق وزارت علوم: علمی-پژوهشی
سردبیر: دکتر فرج الله رهنورد آهن
مدیر اجرایی: میترا اولیایی
هیئت تحریریه: فرج اله رهنورد آهن، سید مهدی الوانی، علی اصغر پورعزت، محمدرضا حمیدی زاده، عباس منوریان، عبدالحمید شمس، غلامرضا معمارزاده، حبیب اله طاهرپور کلانتری، محمد صائبی
آدرس: تهران - خیابان شهید باهنر (نیاوران) - جمال آباد - خیابان شهید مختار عسگری - شماره 6
وب سایت: http://jmdp.ir/

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۴