سیاست نامه علم و فناوری - نشریه علمی (وزارت علوم)

سیاست نامه علم و فناوری (نشریه علمی وزارت علوم)


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: علوم انسانی
e-issn: ۲۷۱۷-۱۹۷۳
دوره انتشار: فصلنامه
مدیر مسئول: عبدالحسین روح‌الامینی نجف‌آبادی
p-issn: ۲۴۷۶-۷۲۲۰
صاحب امتیاز: دانشگاه صنعتی شریف (پژوهشکده سیاستگذاری)
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
درجه علمی در دسته‌بندی سابق وزارت علوم: علمی-ترویجی
سردبیر: کیومرث اشتریان
مدیر داخلی: علی اکبر اسدی
هیئت تحریریه: سید سپهر قاضی نوری نائینی، حمیدرضا ملک محمدی، حسین سالار آملی، کیومرث اشتریان، ابراهیم سوزنچی کاشانی، سید سروش قاضی نوری نائینی، علی ملکی
آدرس: تهران - خیابان آزادی - خیابان حبیب اللهی - خیابان شهید قاسمی - کوچه تیموری- بن بست گوهر - پژوهشکده سیاست گذاری علم، فناوری و صنعت- واحد 6
وب سایت: http://stpl.ristip.sharif.ir/
پست الکترونیکی: jstp.sharif@gmail.com

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۴