سوره اندیشه

سوره اندیشه

سوره اندیشه مهر و آبان 1390 شماره 52 و 53

گفتگوها

۱.

سبک زندگی؛ ایران: مهد کدام کودک؟ / تحلیل مهد کودک مبتنی بر ماهیت حقیقی مادر و کودک (گفتگو با سرکار خانم نیلچی زاده)

۲.

نظام اجتماعی؛ مردم سالاری اسلامی / نسبت دین و مردم سالاری در مردم سالاری اسلامی

۳.

نظام اجتماعی؛ اسلام: مردم سالاری دینی: میثاقی با امام جامعه / نظام سازی مبتنی بر مردم سالاری دینی

۴.

نظام اجتماعی؛ تطورات سیاست اسلامی در ایران / تاریخچه، مبانی و سیر تطورات نظام های سیاسی اسلام در ایران

۶.

تفکر؛ گذار از دوآلیسم با عرفان اسلامی / بررسی کارکردهای تبیینی عالم مثال، در روایت کربن از عرفان تشیع

۷.

تفکر؛ اسلام: من العقل الی القلب / بررسی چیستی و جایگاه عرفان اصیل اسلامی

۸.

تفکر؛ قلندری در آفاق حکمت و هنر اُنسی / بحثی پیرامون حکمت انسی با تأکید بر زندگی و شخصیت مرحوم سید عباس معارف

۹.

تفکر؛ نه عرفان شرقی، نه فلسفه ی غربی، فقط حکمت اسلامی / بررسی امکان تمسک به عرفان در مواجهه با مسائل فکری و اجتماعی معاصر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۶۵ تعداد دانلود : ۱۰۴۸
۱۰.

تاریخ؛ بهارستان، مستقیم؛ / روایتی از مشروطه، جامعه شناسی و جایگاه تاریخی آن

مقالات

۱.

سبک زندگی؛ علم، صورت، انقلاب / آیا انقلاب اسلامی، علاوه بر محتوای علم، سبک تحصیلی متفاوتی می طلبد؟

۲.

سبک زندگی؛ دانشجوی انقلاب اسلامی و نبرد با گفتمان هژمون / موانع تحقق مطالبات مقام معظم رهبری از دانشجویان

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۳۱ تعداد دانلود : ۴۴۲
۵.

سبک زندگی؛ اسلام: پول ها برای خدا / اشاره به برخی اصول کسب درآمد در سبک زندگی اسلامی

۶.

نظام اجتماعی؛ آزادی به روایت انقلاب اسلامی / نسبت آزادی و جمهوری اسلامی در اندیشه ی امام خمینی

۷.

نظام اجتماعی؛ غرب: پارادوکس سرمایه مداری و مردم مداری / بحران مالی - اقتصادی جاری و عدم تعادل نظام سرمایه داری

۸.

نظام اجتماعی؛ تولد جمهوری های اسلامی عربی / موانع انتقال الگوی نظام حقوقی جمهوری اسلامی به کشورهای عربی

۹.

نظام اجتماعی؛ آینده: گذار از استبداد، گذار از دموکراسی / تاملی در امکان طرح بدیلی برای استبداد عربی و دموکراسی غربی

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۱۰ تعداد دانلود : ۷۴۹
۱۰.

نظریه اجتماعی؛ ایران: امپریالیسم الهیات سیاسی / پارادوکس مبنایی فقه سیاسی با بنای نظریه ی استقرایی الهیات سیاسی در جمهوری اسلامی ایران

۱۱.

نظریه اجتماعی؛ اسلام: مردم؛ مقبولیت ساز یا مشروعیت بخش / مناظره ای در باب مشروعیت حکومت اسلامی

۱۳.

نظریه اجتماعی؛ آیا می توان گونه ای دیگر به رابطه انسان با مولی نگریست؟ / تأملی کوتاه در باب ضرورت فقه حکومتی و تاثیر مفهوم پرستش بر تفقه

۱۴.

نظریه اجتماعی؛ فقه النظام / در باب آنچه فقه حکومتی مینامندش!

۱۷.

نظریه اجتماعی؛ فقه حکومتی؛ چرایی، چیستی و چگونگی / در باب ماهیت، ضرورت و روش فقه سیاسی با تاکید بر نظریات سید منیرالدین حسینی هاشمی

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۳۲ تعداد دانلود : ۱۲۷۳
۱۹.

نظریه اجتماعی؛ تطور تفقه تشیع / گفتاری در باب فقه و تطورات تاریخی آن

۳۰.

هنر و ادب؛ بازگشت به اسم قدیم / چگونه هنر انقلاب از غربزدگی عبور میکند؟

۳۱.

هنر و ادب؛ من هنرمند انقلاب نیستم! / آیا هنرمندان انقلاب هنرمند انقلابند؟!

۳۵.

تاریخ؛ تأمل: آنان که از مشروطه گفتند / جریان شناسی منابع و تاریخ نگاری های مشروطه

۳۶.

تاریخ؛ غرب: مشروطه، راهی به رهایی / سخنی در معنای مشروطه و تاثیر روشنفکران غربی بر روشنفکران ایرانی

۳۷.

تاریخ؛ ایران: مواجهه با جهانی دیگر / روشنفکری و ماهیت آن در تاریخ معاصر ایران

۳۸.

تاریخ؛ به نام مردم به کام اغنیاء / اشارتی کوتاه بر اوضاع اقتصادی اجتماعی ایران همزمان با مشروطیت

۳۹.

تاریخ؛ اسلام: اسلام سیاسی و گفتمان های رقیب / بررسی جریان های فکری - سیاسی از مشروطه تا انقلاب اسلامی

۴۰.

تاریخ؛ آینده: جامعه ایرانی؛ از بحران تا درمان / از مشروطه تا انقلاب اسلامی