سوره اندیشه

سوره اندیشه

سوره اندیشه بهمن و اسفند 1390 شماره 56 و 57

گفتگوها

۱.

سبک زندگی؛ غرب: چرا سرمایه داری با خانواده مخالف است؛ مقایسه جایگاه خانواده در نظام سرمایه داری و نظام اسلامی (گفتگو با حجت الاسلام صدوق)

۲.

سبک زندگی؛ ایران: مدرسه بدون زنگ و دانشگاه زنگ زده؛ نقدی بر حال مدرسه

مقالات

۸.

نظام اجتماعی؛ غرب: توسعه در دو راهی آزادی و اخلاق؛ سیر تحول شاخص توسعه در اقتصاد غرب ونسبت آن با تاریخ توسعه

۱۰.

نظام اجتماعی؛ غرب: فقرنمایی شاخص های رشد؛ تأملی در باب شاخص های الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت

۱۱.

نظام اجتماعی؛ اسلام: پیش آمد و پس آمد الگوی توسعه اسلامی؛ شرح مسیر توسعه، از زیرساخت ها و شاخص ها تا تحقق

۱۵.

نظریه اجتماعی؛ ایران: سیاحت در ساحت توسعه ی ایرانی؛ جریان شناسی فکری توسعه در ایران پس از انقلاب اسلامی

۱۹.

تفکر؛ تامل: سیاست سیال؛ تأملی در رابطه حکمت صدرایی و سیاست

۲۰.

تفکر؛ غرب: جدال های اندیشه سیاسی؛ بررسی چرایی چرخش های موضوعی در سیر اندیشه سیاسی در غرب

۲۱.

تفکر؛ غرب: عدالت به مثابه وفاداری وسیع تر

۲۲.

تفکر؛ ایران: زندگی در مرز فلسفه و سیاست؛ بررسی رابطه ی تفکر و سیاست در آراء دکتر داوری اردکانی

۲۴.

هنر و ادب؛ تامل: زیر انگشتان تشریح؛ آیا مطالعات فلسفی در باب نقاشی اهمیت دارد؟

۲۵.

هنر و ادب؛ غرب: تجلی حقیقت بر بوم نقاشی؛ بررسی تاثیرات هنر و نقاشی بر آرای هایدگر

۲۶.

هنر و ادب؛ غرب: زبان های هنری روح زمان؛ بررسی تطبیقی امپرسیونیسم در نقاشی، ادبیات و موسیقی

۲۷.

هنر و ادب؛ غرب: هنرمند در برابر نظام؛ جوانان با گرافیتی به جنگ نظام های اجتماعی میروند

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۹۰ تعداد دانلود : ۶۳۸
۲۸.

هنر و ادب؛ ایران: نقاشان و ما عوام الناس؛ میزگرد بررسی جایگاه اجتماعی نقاشان

۳۱.

تاریخ؛ غرب: تاجرشاه در اصفهان؛ تاریخچه ی مطالعات شرق شناسی در صفویه

۳۳.

تاریخ؛ اسلام: از تصوف تا توفق؛ اعلام تشیع و نقش علمای مهاجر در دولت صفوی

۳۴.

تاریخ؛ آینده: جامعه ایرانی، از بحران تا درمان؛ جامعه شناسی تاریخی ایران از صفویه تا انقلاب اسلامی