پژوهشنامه اقتصادی

پژوهشنامه اقتصادی

پژوهشنامه اقتصادی سال دوازدهم بهار 1391 شماره 1 (پیاپی 44)

مقالات

۲.

تجزیه و تحلیل سیکل های تجاری ایران با استفاده از تحلیل موجک

۳.

مدلی برای شناسایی صنایع برتر در بازار سرمایه ایران با استفاده از روش تصمیم گیری چندمعیاره TOPSIS با تأکید بر فرآیند توسعه صنعتی

۴.

بررسی مدل ها و استراتژی های نوین تأمین مالی شرکت های تعاونی در اقتصاد ایران

۵.

بخش غیررسمی و ظرفیت مالیاتی از دست رفته (مطالعه موردی: استان کهگیلویه و بویراحمد)

۶.

اعتبارسنجی مشتریان حقوقی کوچک و متوسط بانک ها با استفاده از مدل های لوجیت و پروبیت

۷.

اثر آزادسازی تجاری بر بهره وری کل عوامل تولید بنگاهها (با تأکید بر نرخ تعرفه)

۸.

تأثیر استقلال بانک مرکزی بر نظام مدیریت نقدینگی در کشورهای صادرکننده نفت

۹.

نقش نهادها در شکل دهی کارآفرینی در کشورهای منتخب جهان

۱۰.

طراحی مدل اعتبارسنجی و پیش بینی ریسک اعتباری مشتریان تسهیلات لیزینگ (مورد مطالعه: شرکت لیزینگ ایران خودرو)

۱۱.

آیا سیاست های غیرقیمتی نقش مهمی در تفاوت عملکرد بانک ها در نظام بانکی ایران داشت هاند؟

۱۲.

برآورد و پیش بینی تقاضای خودروی پراید در ایران: رهیافت سیستم تقاضای تقریبا ایده آل

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۷۹