پژوهشنامه اقتصادی

پژوهشنامه اقتصادی

پژوهشنامه اقتصادی زمستان 1384 شماره 19 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

ارائه یک مدل تعادل عمومی برای بررسی آثار مخارج دولت بر تولید، اشتغال و درآمد خانوارها(مقاله علمی وزارت علوم)

۳.

بررسی منافع حاصل از جایگزینی گاز طبیعی فشرده به جای سوخت در بخش حمل و نقل جاده ای(مقاله علمی وزارت علوم)

۵.

برآورد تقاضای سیمان در ایران با تأکید بر مدل های پیش بینی سری زمانی(مقاله علمی وزارت علوم)

۷.

اثرات سیاست های کلان اقتصادی در تجهیز منابع داخلی برای سرمایه گذاری در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

۸.

اثرات سیاست پولی بر سرمایه گذاری و اشتغال(مقاله علمی وزارت علوم)

۹.

نقش آزادسازی تجاری بر بازار کار و اشتغال و برآورد تابع تقاضای نیروی کار در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۴۶ تعداد دانلود : ۷۲۳

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۸۱