پژوهشنامه اقتصادی

پژوهشنامه اقتصادی

پژوهشنامه اقتصادی بهار 1385 شماره 20 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۲.

برآورد کشش های قیمتی و درآمدی خودروهای سواری نو در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

۳.

عوامل موثر بر جذب سرمایه گذاری در منطقه آزاد چابهار و اولویت بندی آنها با استفاده از تکنیک ریاضی ahp(مقاله علمی وزارت علوم)

۴.

بررسی اثرات سیاست پولی بر حجم سپرده ها، تسهیلات اعطایی و نقدینگی نظام بانکی کشور (طی سالهای 1382-1374)(مقاله علمی وزارت علوم)

۵.

EPS و EP ،REVA ،EVA تعیین مدلی برای پیش بینی بازده بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از شاخصهای(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۳۵ تعداد دانلود : ۷۷۲
۷.

بررسی عملکرد شرکتهای دولتی قبل و بعد از واگذاری در بورس اوراق بهادار «گروه منتخب»(مقاله علمی وزارت علوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۸۱