پژوهشنامه اقتصادی

پژوهشنامه اقتصادی

پژوهشنامه اقتصادی بهار 1386 شماره 24 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

سیاستگذاری اقتصادی برنامه های توسعه در چارچوب یک الگوی کنترل بهینه(مقاله علمی وزارت علوم)

۲.

رتبه بندی پتانسیل های تولیدی و اشتغال زایی بخشهای اقتصاد ایران با استفاده از جدول داده - ستانده 1375(مقاله علمی وزارت علوم)

۳.

اثر متغیرهای کلان اقتصادی بر واردات کالاهای واسطه ای - سرمایه ای صنعت ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

۴.

آزمون رابطه میان رشد اقتصادی و ساختار مالی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

۵.

بررسی تجربی سیستم تقاضای روتردام با استفاده از داده های مخارج مصرفی خانوارهای شهری (مطالعه موردی استان آذربایجان غربی)(مقاله علمی وزارت علوم)

۶.

بررسی آثار ایجاد یک موافقتنامه تجارت ترجیحی بین ایران و ترکیه بر جریانات تجاری و درآمدهای تعرفه ای ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

۷.

بررسی عملکرد اقتصادی تعاونی های فرآوری شیر(مقاله علمی وزارت علوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۸۶