پژوهشنامه اقتصادی

پژوهشنامه اقتصادی

پژوهشنامه اقتصادی زمستان 1385 شماره 23 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

اثر تغییر قیمت بنزین بر رفاه خانوارها در دهک های مختلف در آمدی(مقاله علمی وزارت علوم)

۲.

نقش تکانه های نفتی در چرخه های تجاری اقتصادی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

۳.

آزمون تأثیر گذاری سیاست مالی بر رشد اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

۴.

بی ثباتی در اقتصاد کلان و سرمایه گذاری بخش خصوصی(مقاله علمی وزارت علوم)

۵.

بررسی اقتصاد زیرزمینی از دو روش «شکاف درآمد هزینه خانوار» و «نسبت نقد»(مقاله علمی وزارت علوم)

۷.

صنعت خودروسازی و جایگاه آن در اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

۸.

طراحی سیستم مدیریت پر تفولیوی وامهای بانکی با بهره گیری از تکنولوژی داده کاوی(مقاله علمی وزارت علوم)

۹.

مقایسه رابطه ارزش افزوده بازار و ارزش افزوده اقتصادی با معیارهای حسابداری در بورس اوراق بهادار(مقاله علمی وزارت علوم)

۱۰.

جهت گیری مزیت نسبی برخی از کشورهای تازه صنعتی شده جنوب شرقی آسیا (NICS) و مقایسه آن با ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۲۲ تعداد دانلود : ۶۵۵

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۸۱