پژوهشنامه اقتصادی

پژوهشنامه اقتصادی

پژوهشنامه اقتصادی بهار 1383 شماره 12 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

عملکرد بخشهای مختلف اقتصاد ایران در تولید اشتغال(مقاله علمی وزارت علوم)

۲.

اثرات اعتبارات بانک کشاورزی بر متغیرهای کلان بخش کشاورزی(مقاله علمی وزارت علوم)

۳.

تبیین و ارائه الگوی مناسب بازاریابی خدمات به منظور افزایش کارایی سازمان امور مالیاتی کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۶۲ تعداد دانلود : ۷۸۱
۴.

سیاست تعدیل اقتصادی در کشورهای در حال توسعه؛ چگونگی اشاعه، آثار و پیامدها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۸۸ تعداد دانلود : ۵۳۴
۶.

بررسی رابطه میان مخارج دولتی و سرمایه گذاری بخش خصوصی(مقاله علمی وزارت علوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۸۱