رهیافت های سیاسی و بین المللی

رهیافت های سیاسی و بین المللی

رهیافت های سیاسی و بین المللی زمستان 1390 شماره 28 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

ساختار نوین اقتصاد سیاسی بین الملل و ژئوپلیتیک انرژی ایران (بررسی موردی: حوزه ی دریای خزر)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۸۲ تعداد دانلود : ۱۴۸۳

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۱