رهیافت های سیاسی و بین المللی - نشریه علمی (وزارت علوم)

رهیافت های سیاسی و بین المللی (نشریه علمی وزارت علوم)


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: علوم سیاسی و روابط بین الملل
دوره انتشار: فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۲۷ خرداد ۱۳۸۸
مدیر مسئول: سید عبدالعلی قوام
ناشر: دانشگاه شهید بهشتی
p-issn: ۱۷۳۵-۷۳۹X
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
درجه علمی در دسته‌بندی سابق وزارت علوم: علمی-پژوهشی
سردبیر: حسین پوراحمدی میبدی
مدیر داخلی: محمود ایرانی فرد
هیئت تحریریه: قاسم افتخاری، حسین پوراحمدی میبدی، سید عبدالعلی قوام، محمدرضا تاجیک، محمدباقر حشمت زاده، محمدباقر خرمشاد، امیرمحمد حاجی یوسفی، محمود سریع القلم، جلال دهقانی فیروزآبادی، حسین سلیمی، محمد شیرخانی، ابراهیم متقی، جهانگیر معینی علمداری، عباس منوچهری باغبادرانی
آدرس: تهران، بزرگراه شهید چمران، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی، طبقه اول، انتهای راهروی شرقی، اتاق 132شرقی، دفتر فصلنامه
تلفن: ۰۲۱۲۹۹۰۵۴۷۳
وب سایت: http://piaj.sbu.ac.ir/
پست الکترونیکی: rahyaft.siasi@yahoo.com

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۸