رهیافت های سیاسی و بین المللی

رهیافت های سیاسی و بین المللی

رهیافت های سیاسی و بین المللی تابستان 1389 شماره 22 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۶.

کاربست الگوی تصمیم گیری شناختی - عقلانی در فهم سیاست خارجی ایران: مطالعه موردی واگذاری بحرین و بازپس گیری جزایر سه گانه ایرانی در دوره پهلوی (1971)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 440 تعداد دانلود : 384

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۸