مدیریت فردا

مدیریت فردا

مدیریت فردا سال اول پاییز و زمستان 1382 شماره 3 و 4

مقالات

۱.

بررسی تاثیر نظام مشارکت در بهره وری مراکز تحقیقاتی

۳.

حوزه های انقلاب در کسب و کار

۷.

متدلوژی بکارگیری نرخ سود به جای نرخ بهره در ارزیابی اقتصادی طرحهای سرمایه گذاری در جوامع اسلامی

۸.

تحلیل نقش فناوری در ایجاد اشتغال در کشور دو رویکرد متفاوت

۹.

اولویت بندی شاخصهای دسترسی به فرصتهای برابر در توسعه آموزشهای علمی - کاربردی در کشور

نویسنده:

کلید واژه ها: آموزش عالی شاخص کاربردی برابری فرصتها عدالت آموزشی آموزشهای علمی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۹۸ تعداد دانلود : ۵۸۴
۱۲.

رویکردی برای بخش بندی بازار ، زیر بنای فعالیتهای بازاریابی

۱۷.

نقش فعالیت های تحقیق و توسعه داخلی در موفقیت در صحنه های رقابت جهانی در عصر جدید و پیشنهاد استراتژی های دستیابی به مزیت های رقابتی

۱۸.

مدل انگیزشی منابع انسانی از دیدگاه اسلام

گفتگوها

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۰