مدیریت فردا

مدیریت فردا

مدیریت فردا سال نهم زمستان 1389 شماره 25 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

ارزیابی زمینه های استقرار سازمان هولوگرافیک در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان(مقاله علمی وزارت علوم)

۲.

بررسی و مقایسه کارایی و بهره وری شرکتهای خودرو سازی با روش تحلیل پوششی داده ها (DEA)(مقاله علمی وزارت علوم)

۴.

تبیین و بررسی روابط متقابل شاخص های مدل تلفیقی - EFQM BSC در شرکتهای برق منطقه ای(مقاله علمی وزارت علوم)

۵.

ارائه شاخص های ارزیابی عملکرد بر مبنای کارت امتیازی متوازن (مطالعه موردی شرکت امدادخودرو ایران )(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۹۶ تعداد دانلود : ۶۰۵۶
۶.

ارتباط بین مولفه های یادگیری سازمانی و عملکرد سازمانی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

۷.

ارتباط یادگیری سازمانی باتوانمند سازی کارکنان صندوقهای بازنشستگی کارکنان صنعت نفت ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

۸.

ارائه یک رویکرد برنامه ریزی امکانی تک هدفه جهت مدل سازی لجستیک بشر دوستانه(مقاله علمی وزارت علوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۰