مدیریت فردا

مدیریت فردا

مدیریت فردا سال چهارم بهار و تابستان 1385 شماره 13 و 14

مقالات

۱.

تاثیر نظام مشارکت در بهره وری مراکز تحقیقاتی

۷.

مفاهیم طراحی سیستم مدیریت ارتباط با مشتری

۸.

مدیریت بر اطلاعات مشتری در مدیریت زنجیره تامین با استفاده از رویکرد داده کاوی

۹.

نقش الگو برداری در ارتقا اثر بخشی فرایند مدیریت و پژوهش منابع انسانی

۱۰.

راهبردهای توسعه منابع انسانی مسیر استراتژیک راهبردهای کسب و کار رقابتی

۱۲.

نقش مدیریت ارتباط الکترونیکی با مشتری در گردشگری ایران

۱۳.

بررسی عوامل موثر بر نشاط کارکنان در شرکت ساپکو

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۰