مدیریت فردا

مدیریت فردا

مدیریت فردا سال دوم بهار و تابستان 1383 شماره 5 و 6

مقالات

۱.

ارائه چارچوبی برای فرآیند برنامه ریزی توسعه دانائی محور در کشور

۲.

رهیافت توسعه کسب و کارهای کوچک و متوسط تولیدی در قالب بازارچه های صنفی - صنعتی

۳.

نقش و اهمیت تبلیغات الکترونیکی در صنعت فرش ایران

۶.

کاربرد روشهای تصمیم گیری چند معیاره در اولویت بندی توسعه آموزشهای علمی - کاربردی با تاکید بر برابری فرصت های آموزشی

۷.

چالشها و راهکارهایی برای توسعه تجارت الکترونیکی در بنگاه های کوچک و متوسط ایران

۱۰.

کاربرد تجزیه و تحلیل خوشه ای در مطالعات مدیریت استراتژیک : تجزیه و تحلیل و نقد

کلید واژه ها: تحلیل خوشه ای طبقه بندی تحقیق ساختاری گروههای استراتژی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۶۵ تعداد دانلود : ۱۵۳۷
۱۱.

آشنایی با سازمانهای مجازی و پارادایم مجازی گری در مدیریت

۱۲.

مقدمه ای بر نقش منطق در پیشرفت علوم و تکنولوژی

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۰