مدیریت فردا

مدیریت فردا

مدیریت فردا سال سوم پاییز و زمستان 1383 شماره 7 و 8

مقالات

۵.

استراتژی ها و برنامه های توسعه تجارت الکترونیک و زیر ساختارهای آن در کشور مالزی

۷.

آنالیز تعاملی CSFs و R&D در ارتباط با پیشرفت سازمان های خصوصی

۹.

جنبه های اجتماعی مدیریت کلان شهرها با تأکید بر مشارکت شهروندان

۱۱.

مدیریت ارتباط با مشتری با تکیه بر ابرازهای مبتنی بر وب و عامل های هوشمند

۱۲.

استراتژی های عملیاتی کنترل عدم اطمینان در مدیریت زنجیره تامین

۱۴.

بررسی وضعیت صنایع کوچک و متوسط در ایران و نقش آنها در اشتغال و تورم

۱۵.

تبیین مدل هندسی «توسعه» و تکامل دیدگاه های توسعه ای

۱۷.

چارچوب معماری سیستم های اطلاعاتی مرکز مهندسی سازمانی (CEO) برای یکپارچگی کاربردهای سازمانی

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۰