مدیریت فردا - نشریه علمی (وزارت علوم)

مدیریت فردا (نشریه علمی وزارت علوم)


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: مدیریت و حسابداری
e-issn: ۲۲۲۸-۶۰۴۷
دوره انتشار: فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۱۶ تیر ۱۳۸۸
مدیر مسئول: علیرضا علی احمدی
p-issn: ۲۲۲۸-۶۰۴۷
صاحب امتیاز: مرکز پژوهشی مدیریت راهبردی فردا
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
درجه علمی در دسته‌بندی سابق وزارت علوم: علمی-پژوهشی
سردبیر: علیرضا علی احمدی
هیئت تحریریه: محمد سعید جبل عاملی، احمد جعفر نژاد، رضا حسنوی، محمدرضا حمیدی زاده، جعفر سجادی، غلامرضا طالقانی، مهدی غضنفری، محمد نقی فاطمی، سید سپهر قاضی نوری
آدرس: تهران - تهران - خیابیان انقلاب خیابان ابوریحان پلاک 86
تلفن: ۰۲۱۶۶۴۶۹۹۵۶
وب سایت: http://www.modiriyatfarda.ir/
پست الکترونیکی: Info@modiriyatfarda.ir
فکس: ۰۲۱۶۶۴۷۵۰۹۰

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۰