مدیریت فردا - علمی-پژوهشی

مدیریت فردا


 


درجه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: دوفصلنامه

صاحب امتیاز: انتشارات تولید دانش با همکاری انجمن مدیریت راهبردی  

مدیر مسئول: دکتر علیرضا علی احمدی 

سردبیر: دکتر علیرضا علی احمدی 

مدیر داخلی: بتول رحیمی 

هیئت تحریریه: دکتر محمد اقدسی، دکتر محمد سعید جبل عاملی، دکتر محمد رضاحمیدی زاده، دکتر علی رضاییان، دکتر محمد علی سرلک، دکتر جعفر سجادی، دکتر غلامرضا طالقانی، دکتر علیرضا علی احمدی، دکتر مهدی غضنفری، دکتر سید سپهر قاضی نوری، دکتر سید حسن قدسی پور، دکتر عصمت مسعودی  

نشانی: تهران، خیابان انقلاب اسلامی، خیابان ابوریحان، پلاک ۸۶ 

فکس: 66475090(021)

وب سایت: http://modiriyatfarda.ir

پست الکترونیک: info@modiriyatfarda.ir


آرشیو نشریه:


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: مدیریت و حسابداری
دوره انتشار: فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۱۶ تیر ۱۳۸۸
درجه علمی: علمی-پژوهشی

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۰