مدیریت صنعتی (دانشگاه تهران) - علمی-پژوهشی

مدیریت صنعتی (دانشگاه تهران)


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: مدیریت و حسابداری
e-issn: ۲۴۲۳-۵۳۶۹
دوره انتشار: فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۰۱ دی ۱۳۸۶
جانشین سردبیر/قائم مقام: دبیر تخصصی: محمدرضا صادقی مقدم
مدیر مسئول: دکتر بابک سهرابی
ناشر: دانشگاه تهران
p-issn: ۲۰۰۸-۵۸۸۵
صاحب امتیاز: دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
درجه علمی: علمی-پژوهشی
سردبیر: عزت‌اله اصغری‌زاده
مدیر داخلی: علیرضا نوروزی
هیئت تحریریه: عادل آذر، احمد جعفرنژاد چقوشی، نظام‌الدین فقیه، محمد مدرس یزدی، لعیا الفت، محمدرضا امین ناصری، بهروز دری نوکورانی، سید حسن قدسی‌پور، علی محقر، منصور مؤمنی
وب سایت: https://imj.ut.ac.ir/
پست الکترونیکی: imj@ut.ac.ir

کلیدواژه‌های مرتبط