روانشناسی بالینی - نشریه علمی (وزارت علوم)

روانشناسی بالینی (نشریه علمی وزارت علوم)


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: روانشناسی
e-issn: ۲۲۲۸-۵۱۸۰
دوره انتشار: فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۰۱ خرداد ۱۳۸۸
مدیر مسئول: دکتر ایمان بیگدلی
ناشر: دانشگاه سمنان
p-issn: ۲۰۰۸-۵۰۱X
صاحب امتیاز: دانشگاه سمنان
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
درجه علمی در دسته‌بندی سابق وزارت علوم: علمی-پژوهشی
سردبیر: دکتر اسحق رحیمیان بوگر
مدیر داخلی: دکتر پرویز صباحی
مدیر اجرایی: کارشناس نشریه: حمیدرضا فلاحت کار
هیئت تحریریه: دکتر پرویزآزاد فلاح، دکتر ایمان الله بیگدلی، دکتر محمد کریم خداپناهی، دکتر حمید طاهر نشاط دوست‌، دکتر علی فتحی آشتیانی، دکتر علیرضا مرادی، دکتر شاهرخ مکوند حسینی، دکتر مهناز مهرابی زاده هنرمند
آدرس: سمنان، مهدیشهر، دربند، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی سمنان، دفتر مجله روان شناسی بالینی.
تلفن: ۰۲۳۳۱۵۳۳۰۱۷
وب سایت: https://jcp.semnan.ac.ir/

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۷