مطالعات انقلاب اسلامی - علمی-پژوهشی

مطالعات انقلاب اسلامی


 


درجه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دردانشگاهها دانشگاه معارف اسلامی

مدیر مسئول: دکتر ابراهیم کلانتری

سردبیر: دکتر منوچهر محمدی

مدیر داخلی: حسین ارجینی

هیئت تحریریه: حمید پارسانیا، یعقوب توکلی، رحیم عیوضی، یحیی فوزی، ابراهیم کلانتری، نجف لک زایی، محمدرضا مجیدی، منوچهر محمدی، مصطفی ملکوتیان، عباس ملکی، علی اکبر ولایتی

نشانی: قم، خیابان شهدا، روبروی بانک سپه، شماره 723

تلفن:  8-37734327(025)(داخلی 139)   فکس: 37735472(025)

وب سایت: http://www.maaref.ac.ir

پست الکترونیک: irs@maaref.ac.ir


آرشیو نشریه:


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: علوم سیاسی و روابط بین الملل
دوره انتشار: فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۱۰ اسفند ۱۳۸۸
ناشر: دانشگاه معارف اسلامی
درجه علمی: علمی-پژوهشی

کلیدواژه‌های مرتبط

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۶