مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی - نشریه علمی (وزارت علوم)

مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی (نشریه علمی وزارت علوم)


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: تربیت بدنی
e-issn: ۲۵۳۸۴۹۶۱
دوره انتشار: فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۰۱ تیر ۱۳۹۲
مدیر مسئول: مرتضی رضائی صوفی
ناشر: دانشگاه پیام نور
p-issn: ۲۳۴۵۵۵۷۸
صاحب امتیاز: دانشگاه پیام نور، مرکزشهریار
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
درجه علمی در دسته‌بندی سابق وزارت علوم: علمی-ترویجی
سردبیر: حمید قاسمی
مدیر داخلی: نازنین راسخ
هیئت تحریریه: عبدالحمید احمدی، فرزاد غفوری، محمدعلی قره، حمید قاسمی، صدیقه حیدری نژاد، سید امیراحمد مظفری، مرتضی رضائی صوفی، بهرام یوسفی، سارا کشکر
آدرس: استان تهران- شهریار- میدان سپاه - شهرک صدف - بلوار توحید- دانشگاه پیام نور، مرکزشهریار
تلفن: ۰۲۱۶۵۵۷۷۶۶۲
وب سایت: http://sportmedia.journals.pnu.ac.ir/
پست الکترونیکی: sportmedia@pnu.ac.ir
فکس: ۰۲۱۶۵۵۷۷۵۵۸

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۸