مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند (مطالعات مدیریت فناوری اطلاعات سابق)

مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند (مطالعات مدیریت فناوری اطلاعات سابق)

مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند سال نهم بهار 1400 شماره 35 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

تبیین علل نارضایتی مشتریان مبتنی بر تحلیل متن کاوی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۲۷ تعداد دانلود : ۱۶
رضایت مشتری، مستلزم راضی نگه داشتن مشتریان هم در تعاملات روزانه و هم از دیدگاه بلندمدت و جهانی است. نظرات مردم در مورد محصولات یک شرکت در وب سایت ها و رسانه های اجتماعی، می تواند اطلاعات مفیدی را به شرکت ها برای ارزیابی رضایت مشتری ارائه دهد. در این پژوهش، با به کارگیری روش متن کاوی و خوشه بندی کی- میانگین، تمامی نظرات مشتریان در مورد سه برند اسنوا، پاکشوما و پارس خزر از لوازم خانگی داخلی و نظرات در مورد سه برند سامسونگ، ال جی و تفال از لوازم خانگی خارجی درج شده در سایت دیجی کالا مورد تحلیل قرار گرفت. عوامل نارضایتی، در شش صفت شامل خرابی محصول، تناسب قیمت با عملکرد، کارایی، طراحی، کیفیت ساخت و خدمات پس از فروش خوشه بندی شدند. در لوازم خانگی داخلی، بیشترین نارضایتی به ترتیب؛ خرابی محصول، تناسب قیمت با عملکرد، کیفیت ساخت، خدمات پس از فروش، کارایی و طراحی بوده و عوامل ایجادکننده نارضایتی در لوازم خانگی خارجی به ترتیب کیفیت ساخت، خرابی محصول، طراحی، خدمات پس از فروش، تناسب قیمت با عملکرد و کارایی بوده است
۲.

بانک ها و بازاریابی شبکه های اجتماعی: پژوهشی مبتنی بر تحلیل محتوا(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۲۳ تعداد دانلود : ۲۱
پژوهش حاضر، با هدف مطالعه تحلیل محتوای نمایه های متعلق به بانک ها در شبکه های اجتماعی انجام شده است. در این پژوهش ۵۴ صفحه اجتماعی متعلق به 14 بانک خارجی و ایرانی در 4 شبکه اجتماعی مشهور به روش تحلیل محتوا، مورد مطالعه قرار گرفته اند. این بانک ها با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. یافته ها نشان داد که اغلب بانک ها در صفحه اجتماعی خویش برای نمایش اطلاعات بانک از مأموریت/ اهداف خود، برای ارائه اطلاعات محصول از محصول افزوده، برای نشان دادن هویت سازمانی از تصویر شرکت، برای معرفی رویدادهای بانک از همایش و کنفرانس، برای نمایش ویدئو بانک از سبک موسیقی، برای نمایش عکس های بانک از سبک شیوه زندگی، برای پشتیبانی مشتری از پشتیبانی اطلاعاتی، برای شعار تبلیغاتی از سبک صمیمی/ محاوره ای/ موزون/ شاعرانه، برای نمایش آلبوم های بانک از آلبوم مربوط به کمپین های آن ها، برای ارائه موضوعات مربوط به مسئولیت اجتماعی بانک از پست های مرتبط با ورزش و محیط زیست، برای ارسال پیام های بازاریابی بانک از خدمات، برای انتشار اطلاعات بانک از اطلاعیه های خبری، برای اجتماع سازی بانک از مسئولیت اجتماعی و اطلاعات و مشاوره عمومی و نیز برای درگیری تعاملی مشتری از مشارکت عمومی استفاده می کنند.
۳.

بررسی تاثیر فناوری های جدید و یادگیری الکترونیکی بر احساسات و حالات روحی فراگیران(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۲۷ تعداد دانلود : ۲۶
با توجه به عدم ارتباط مستقیم یاددهنده و یادگیرنده در محیط یادگیری الکترونیکی، یادگیرندگان در این محیط نیازمند آموزش مبتنی بر پشتیبانی خوب و مبتنی بر بازخوردهای شخصی هستند. بنابراین هدف از این پژوهش بررسی تاثیر فناوری های جدید در یادگیری الکترونیکی بر احساسات و حالات روحی فراگیران می باشد. جامعه آماری دانش آموزان رشته ریاضی پایه دهم دبیرستان فرزانگان7 به تعداد 75 نفر می باشند، جهت کشف و رصد 5 نوع مختلف از احساسات فراگیران، دانش آموزان در 5 گروه 15 نفری تقسیم شدند که هر گروه طبق شرایط ویژه در معرض موقعیت های مختلفی می بایست شادی، عصبانیت، ترس، ناامیدی و تنفر را تجربه کنند و از طریق وب کم اطلاعات چهره آن ها دریافت و ضبط شده است. ویدئوهای ضبط شده، احساسات فراگیران در حالات مختلف را طبق الگوریتم های یادگیری عمیق شبکه عصبی توسط سیستم نرم افزاری فیس ریدر، اندازه گیری و کشف می کند. روش تحقیق طراحی سیستم خبره فازی و سیستم استنتاج فازی بوده است. بررسی میانگین حاصل از تجزیه اطلاعات چهره به کمک وب کم و پرسشنامه هیجانات تحصیلی و داده کاوی به کمک نرم افزار کلمنتاین، نشان دهنده آن است که فناوری اینترنت اشیاء توانسته است احساس فراگیران را کشف و رصد کند. پس از پیاده سازی سناریوهای آموزشی  برای تغییر در وضعیت روحی فراگیران، داده های حاصل داده کاوی و سپس به کمک الگوریتم کامینز ابتدا خوشه بندی و سپس طبقه بندی انجام گرفت. نتایج مقایسه حاکی از آن است که پس از اجرای سناریوهای آموزشی تغییراتی در محدوده ها ایجاد شده است. این تغییرات حاکی از آن است که میانگین احساسات مثبت افزایش و میانگین احساسات منفی کاهش یافته است.
۴.

توانمندسازی شرکت های دانش بنیان کوچک و متوسط با استفاده از توسعه کارآفرینی دیجیتال(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۲۱ تعداد دانلود : ۲۵
تقویت نقش شرکت های کوچک و متوسط در عصر اقتصاد دیجیتال و توسعه کارآفرینی دیجیتال در آن ها با اهمیت است، چراکه این شرکت ها به ویژه اگر دانش بنیان باشند، منابع مهم درآمد، اشتغال و درنهایت نیروی محرکه تأثیرگذار بر توسعه اقتصادی شناخته می شوند. بر این اساس هدف پژوهش، ارائه مدلی برای توسعه کارآفرینی دیجیتال در شرکت های دانش بنیان کوچک و متوسط به منظور توانمند سازی آنها است. بنابراین در گام اول پژوهش، از مطالعه پیشینه تحقیق، مصاحبه های نیمه ساختاریافته  و روش کیفی تحلیل مضمون برای شناسایی عوامل اثرگذاردر توسعه کارآفرینی دیجیتال و ایجاد چارچوب اولیه استفاده شده و سپس با استفاده از روش مدلسازی ساختاری تفسیری، به مدلسازی مضامین پرداخته شده. نتایج تحقیق هفت عامل اثربخش مدل کسب وکار، استراتژی نوآوری محصول،پیکربندی منابع،عوامل محیطی، اکوسیستم کارآفرینی دیجیتال،عوامل فردی وعوامل سازمانی را در توسعه کارآفرینی دیجیتال در سه بعد ساختاری، زمینه ای و محتوایی نشان می دهد، که عوامل محیطی و اکوسیستم کارآفرینی دیجیتال در بعد زمینه ای بیشترین  تاثیرگذاری را در توسعه کارآفرینی دیجیتال در شرکت های دانش بنیان کوچک و متوسط دارا هستند.  
۵.

طراحی چارچوب بومی سنجش بلوغ مدیریت دانش(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۲۹ تعداد دانلود : ۲۲
در عصر حاضر به عنوان عصر دانش و اقتصاد دانش بنیان، بکار گیری مدیریت دانش در سازمان ها و توسعه آن یک الزام است. بکار گیری مدیریت دانش به صورت موفق، نیازمند ارزیابی سطح بلوغ سازمانی است. این ارزیابی منجر به تشخیص موانع پیاده سازی مدیریت دانش و رفع آن خواهد شد. برای ارزیابی بلوغ مدیریت دانش سازمانی چارچوب های متفاوتی ارائه شده است. از طرف دیگر در این چارچوب ها ابعاد مختلفی برای بلوغ در نظر گرفته شده و همه این ابعاد وزنی یکسان دارند درحالی که با توجه به تفاوت های محیط سازمان ها این امر نیازمند بازنگری است. در این تحقیق ابتدا چارچوب پایه مناسب انتخاب شد. سپس با روش تحلیل شبکه ای فازی و مبتنی بر نظر خبرگان، عناصر چارچوب برای بانک انصار بومی سازی شد و وزن ابعاد و مؤلفه های آن تعیین شد. با این کار تشخیص وضعیت بلوغ با توجه به شرایط محیطی بانک دقت بیشتری خواهد داشت. در انتها چارچوب بومی سازی شده در قالب 5 سطح و 54 مؤلفه ارائه شده است و در هر سطح اولویت مؤلفه ها تعیین شده است. چارچوب ایجادشده انتقادات وارد بر چارچوب های قبلی ازجمله، انحراف به یک بعد خاص، عدم تعیین تکلیف اختلاف سطح در زمینه های مختلف فرآیندی و بی توجهی به تفاوت اهمیت ابعاد مختلف بلوغ مدیریت دانش را مرتفع کرده و امکان استفاده از این متدولوژی در بانک ها و سازمان های مالی ایرانی را فراهم نموده است.  
۶.

پیش زمینه ها و پیامدهای تجربه کاربر از سیستم های پیشنهاددهنده در محیط های آنلاین(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۳۶ تعداد دانلود : ۲۶
یکی از اهداف اصلی فروشگاه های اینترنتی، خلق تجربه عالی برای کاربر است که این امر عملاً امکان خلق یک مزیت رقابتی پایدار را برای این فروشگاه ها فراهم می کند. همچنین، تجربه کاربر یکی از منابع اطلاعاتی ارزشمند و نوین جهت طراحی سیستم های پیشنهاددهنده است. حال با توجه به دنیای رقابتی تجارت و شباهت زیاد کالاها و خدمات و با در نظر گرفتن نقش حائز اهمیت تجربه کاربر و در واقع ایجاد برداشت مثبت در ذهن کاربر، این پژوهش با هدف تعیین پیش زمینه ها و پیامدهای تجربه کاربر از سیستم های پیشنهاددهنده در محیط های آنلاین انجام شده است. روش شناسی پژوهش حاضر ترکیبی است. در بخش کیفی، به منظور انجام مصاحبه های نیمه ساختاریافته 20 نفر از خبرگان به روش نمونه گیری هدفمند قضاوتی انتخاب شدند. سپس بر اساس تحلیل محتوای داده های بخش کیفی، مدل اولیه پژوهش ارائه شد. در بخش کمی پژوهش، جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کاربران و مشتریان فروشگاه اینترنتی دیجی کالا بوده اند که در فروردین و اردیبهشت ماه 1398 از خدمات آن استفاده کرده اند. به این منظور، تعداد 384 نمونه به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها در بخش کمی از نرم افزار لیزرل استفاده شده و فرضیه ها مورد تائید واقع شد. نتایج پژوهش حاکی از وجود پنج دسته عوامل اصلی پیش زمینه شامل تجربه تأثیر ادراک شده، تجربه سهولت ادراک شده، تجربه کیفیت ادراک شده، تجربه پشتیبانی ادراک شده و تجربه ظاهری ادراک شده است. نگرش ادراک شده، ارزش ادراک شده، اعتماد ادراک شده و رضایت ادراک شده نیز به عنوان پیامدهای تجربه کاربر از سیستم پیشنهاددهنده در محیط های آنلاین احصاء شد.  
۷.

هم افزایی کاربران در شبکه علمی اجتماعی کوثرنت با استفاده از روش های خوشه بندی مبتنی بر گراف(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۴۲ تعداد دانلود : ۸
در سال های اخیر تعداد کاربران شبکه های اجتماعی رشد زیادی داشته اند. چالش بزرگ مخاطب این شبکه ها، نحوه برقراری ارتباط با افراد حاضر در این شبکه ها می باشد. سیستم های پیشنهاددهنده دوست با ارائه پیشنهاداتی سعی در رفع این چالش دارند. در این پژوهش از داده های شبکه علمی و اجتماعی کوثرنت استفاده شده است. در این تحقیق با استفاده از 10 نوع رابطه بین کاربران و بدون در نظر گرفتن روابط دوستی،گراف شبکه ایجاد و سپس با استفاده از 3 الگوریتم لووین[1]، کی میانگین[2] و سلسله مراتبی[3]، خوشه بندی گراف جهت تشخیص جوامع انجام گردید. خوشه های به دست آمده از الگوریتم خوشه بندی لووین دارای درصد مطابقت بالاتری با روابط دوستی بودند. سپس با استفاده از الگوریتم ژنتیک[4] برای هر یک از 10 رابطه وزن های مختلفی در نظر گرفته شد و با اجرای الگوریتم خوشه بندی لووین بر روی گراف شبکه، بیشترین درصد مطابقت به همراه وزن بهینه هر یک از 10 رابطه به دست آمد. در این حالت خوشه های حاصل، خوشه هایی بهینه حاوی کاربران با بیشترین شباهت هستند. بنابراین می توان سایر کاربرانی که در یک خوشه قرار گرفته اند به عنوان دوست به یکدیگر پیشنهاد داد. برای اولویت بندی پیشنهادات نیز از وزن یال های بین افراد در گراف استفاده شد. در پایان روش پیشنهاد دوست ارزیابی و درصد مطابقت دوستان پیشنهادی با دوستان واقعی فرد محاسبه گردید.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۷