مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند (مطالعات مدیریت فناوری اطلاعات سابق)

مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند (مطالعات مدیریت فناوری اطلاعات سابق)

مطالعات مدیریت فناوری اطلاعات سال اول زمستان 1391 شماره 2

مقالات

۱.

مدل ارزیابی آمادگی الکترونیکی سازمان ها در ایران جهت به کارگیری خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۷۳ تعداد دانلود : ۱۳۵۷
۲.

عوامل مؤثر بر پذیرش نظام ملی کدگذاری کالاها و خدمات (ایرانکد) توسط شرکتها

۶.

تحلیل و رتبه بندی عوامل موثر بر پذیرش تجارت الکترونیک در شرکت های کوچک و متوسط صنایع غذایی و آشامیدنی

۷.

بررسی عوامل مقاومت در برابر سرویس پرداخت موبایل با استفاده از روش های داده کاوی (مورد مطالعه: کاربران ایرانی)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۷