امیر جلالی بیدگلی

امیر جلالی بیدگلی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲ مورد از کل ۲ مورد.
۱.

Analysis of the Iranian Airport Network by a Complex Network Approach

تعداد بازدید : 598 تعداد دانلود : 855
In every country, airports are among the most important air transport systems in that country. When an aircraft flies from one airport to another, it creates a graph that can be completed with information about each flight, such as the number of flights per path, the number of passengers, traffic load, and so on. In the present paper, the airports of Iran and the domestic flights are considered as a network and the structure of the network is analyzed, and then the measures of complex networks such as degree distribution, shortest path length, analysis of centralities, clustering coefficient and their correlation and the way these centralities behave are examined. This analysis shows the Iranian Airport Network (IAN) that has a degree distribution described by the power function. The average path length in this network is 1.9, and the average clustering coefficient is 0.69, which meets the characteristics of a small-world network and is also considered an example of a disassortative network. The purpose of this research is to investigate the network of airports in Iran, which is ultimately important for the expansion of airports, and also to identify the important points of airports.  
۲.

هم افزایی کاربران در شبکه علمی اجتماعی کوثرنت با استفاده از روش های خوشه بندی مبتنی بر گراف(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سیستم های پیشنهاددهنده خوشه بندی گراف تشخیص جامعه شبکه علمی اجتماعی کوثرنت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 107 تعداد دانلود : 845
در سال های اخیر تعداد کاربران شبکه های اجتماعی رشد زیادی داشته اند. چالش بزرگ مخاطب این شبکه ها، نحوه برقراری ارتباط با افراد حاضر در این شبکه ها می باشد. سیستم های پیشنهاددهنده دوست با ارائه پیشنهاداتی سعی در رفع این چالش دارند. در این پژوهش از داده های شبکه علمی و اجتماعی کوثرنت استفاده شده است. در این تحقیق با استفاده از 10 نوع رابطه بین کاربران و بدون در نظر گرفتن روابط دوستی،گراف شبکه ایجاد و سپس با استفاده از 3 الگوریتم لووین[1]، کی میانگین[2] و سلسله مراتبی[3]، خوشه بندی گراف جهت تشخیص جوامع انجام گردید. خوشه های به دست آمده از الگوریتم خوشه بندی لووین دارای درصد مطابقت بالاتری با روابط دوستی بودند. سپس با استفاده از الگوریتم ژنتیک[4] برای هر یک از 10 رابطه وزن های مختلفی در نظر گرفته شد و با اجرای الگوریتم خوشه بندی لووین بر روی گراف شبکه، بیشترین درصد مطابقت به همراه وزن بهینه هر یک از 10 رابطه به دست آمد. در این حالت خوشه های حاصل، خوشه هایی بهینه حاوی کاربران با بیشترین شباهت هستند. بنابراین می توان سایر کاربرانی که در یک خوشه قرار گرفته اند به عنوان دوست به یکدیگر پیشنهاد داد. برای اولویت بندی پیشنهادات نیز از وزن یال های بین افراد در گراف استفاده شد. در پایان روش پیشنهاد دوست ارزیابی و درصد مطابقت دوستان پیشنهادی با دوستان واقعی فرد محاسبه گردید.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان