مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند (مطالعات مدیریت فناوری اطلاعات سابق)

مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند (مطالعات مدیریت فناوری اطلاعات سابق)

مطالعات مدیریت فناوری اطلاعات سال پنجم زمستان 1395 شماره 18

مقالات

۱.

تاثیر عوامل فردی و سیستمی بر اهمال کاری افراد در پذیرش اینترنت بانک

کلید واژه ها: بانکداری اینترنتی خود اثربخشی هنجارهای ذهنی قصد استفاده وجهه ادراک شده ابتکار فردی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مدیریت گروههای ویژه مدیریت رسانه مدیریت رسانه
  2. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت دانش و IT مدیریت فناوری اطلاعات
تعداد بازدید : ۸۰۴ تعداد دانلود : ۴۷۲
هدف از نگارش این مقاله بررسی تعدیل کنندگی متغیرهایی چون خود اثربخشی، وجهه ادراک شده، هنجارهای ذهنی و ابتکار فردی بر پذیرش بانکداری اینترنتی بانک تجارت است. پیرو سند چشم انداز 20 ساله، بررسی موانع و راهکارهای توسعه فناوری اطلاعات، به ویژه بانکداری اینترنتی در کشور ضروری می نماید. در این پژوهش از پرسشنامه به عنوان ابزار گردآوری داده ها از مشتریان شعب مناطق غرب-مرکز بانک تجارت تهران استفاده شد و با روش مدل معادلات ساختاری نسبت به سنجش الگوی تحقیق اقدام گردید؛ هم چنین با فرمول کوهن به کمک نرم افزار"" اسمارت پی ال اس"" تعدیل کنندگی متغیرها به بوته آزمایش گذارده شد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که «تطبیق پذیری سیستم» و «آگاهی دریافت شده» از مهم ترین موانع بانکداری اینترنتی است؛ درحالی که «مقاومت در برابر تغییر» و «سهولت استفاده» تأثیر معناداری بر قصد افراد در پذیرش بانکداری اینترنتی تجارت ندارد. البته متغیرهای «خود اثربخشی»، «وجهه ادراک شده»، «هنجارهای ذهنی» و «ابتکار فردی» رابطه بین قصد افراد و استفاده حقیقی آن ها را به صورت معناداری تعدیل می کند.
۲.

تأثیر پیاده سازی مدیریت دانش بر چابکی زنجیره تأمین

کلید واژه ها: مدیریت دانش زنجیره تأمین چابک فرایندهای مدیریت دانش روش معادلات ساختاری

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت صنعتی مدیریت زنجیره تامین
  2. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت دانش و IT مدیریت دانش
تعداد بازدید : ۵۳۱ تعداد دانلود : ۴۵۴
تغییرات سریع در دنیای امروز، سازمان ها را با چالش های مختلفی روبه رو کرده است، اما در این راه سازمان هایی موفق هستند که به کمک ابزارهای مدیریتی و فناوری های نوین از فرصت های ایجادشده به نفع خود استفاده کنند. مدیریت دانش یکی از این ابزارهاست. هدف از این پژوهش بررسی تأثیر پیاده سازی مدیریت دانش بر چابکی زنجیره تأمین در شرکت ایران خودرو است. به همین منظور پس از مرور ادبیات پژوهش ابعاد موردنظر مدیریت دانش و چابکی زنجیره تأمین مشخص می گردد. در این پژوهش ابعاد مدیریت دانش بر اساس مدل ویگ انتخاب شده است و فرایندهایی مانند کسب دانش، تولید دانش، ذخیره دانش، کاربرد دانش و انتقال دانش را در بر می گیرد. همچنین در زمینه چابکی زنجیره تأمین از ابعاد انعطاف در تهیه و تأمین، انعطاف در ساخت و تولید و انعطاف در توزیع و تحویل استفاده شده است. پس از مشخص شدن ابعاد موردنظر در پژوهش و تعیین فرضیات پژوهش، با استفاده از روش معادلات ساختاری و با کمک نرم افزار SMART-PLS فرضیات مورد آزمون قرار گرفته و در نهایت نتایج مورد تجزیه وتحلیل قرار می گیرد.
۳.

عوامل مؤثر سازمانی (زمینه ا ی) بر ارزیابی سیستم های اطلاعات

کلید واژه ها: فرهنگ سازمانی استراتژی ساختار سازمانی سیستم های اطلاعات فروش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۴ تعداد دانلود : ۲۲۴
در موارد زیادی مشاهده می شود که سازمان ها سرمایه گذاری های هنگفتی در بخش فناوری های اطلاعات انجام می دهند و بعد از مدتی این سیستم ها بلااستفاده قرار می گیرد یا کارایی و اثربخشی لازم را ندارند. در این راستا ضرورت دارد ارزیابی کاملی از میزان موفقیت این سرمایه گذاری ها انجام گیرد. هدف اصلی این پژوهش ارزیابی سیستم اطلاعات فروش سایپا بر اساس عوامل مؤثر سازمانی است. پس از شناسایی عوامل (ساختار، استراتژی و فرهنگ)، وضعیت این سیستم با استفاده از چک لیست جامعی از سؤالات و از طریق مصاحبه های ساختار یافته با افراد با سابقه و مطلع در واحدهای سازمانی مرتبط و همچنین با بررسی اسناد و مدارک سازمانی به دست آمد. این ارزیابی های جامع و عمیق با استفاده از روش تحلیل تم صورت گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که ساختار سازمانی گروه خودروسازی سایپا بسیار بوروکراتیک و مکانیکی بوده که سیستم های اطلاعاتی یکپارچه مناسب این نوع ساختارها هستند، درحالی که سیستم های مجزا و بخش بخش شده در این شرکت وجود دارند، مهم ترین استراتژی شرکت کاهش هزینه است و در نتیجه به فناوری اطلاعات به عنوان جنبه استراتژیک نگاه نمی شود و در آخر بسترهای فرهنگی لازم در زمینه خلاقیت و نوآوری و پذیرش فنّاوری وجود ندارد.
۴.

انتخاب سیستم برنامه ریزی منابع سازمان با بهره گیری از روش تلفیقی سوآرا و آراس خاکستری

کلید واژه ها: برنامه ریزی منابع سازمان انتخاب نرم افزار سوآرا آراس خاکستری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۷ تعداد دانلود : ۴۳۵
امروزه سازمان ها به منظور دستیابی به کیفیت و سرعت بالاتر در ارائه کالاها و خدمات، نیازمند سیستمی یکپارچه برای منابع سازمان می باشند که یکی از بهترین ابزارها برای رسیدن به چنین هدفی، سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی (ERP) است که برای اجرای موفقیت آمیز پروژه ERP در سازمان، انتخاب سیستم مناسب با توجه به معیارهای مؤثر ضرورت دارد. ازاین رو در تحقیق حاضر، ضمن شناسایی معیارهای مؤثر بر انتخاب سیستم ERP، به انتخاب مناسب ترین سیستم نیز پرداخته شده است. در ابتدا با بررسی تحقیقات انجام شده در حوزه انتخاب سیستم ERP، معیارهای مؤثر موردبررسی قرار گرفتند و فهرستی از معیارهای شناسایی شده در اختیار خبرگان شرکت قرار گرفت، سپس معیارهای موردنظر پس از بررسی موردمطالعه و بر اساس نظر خبرگان انتخاب شدند. سپس با روش سوآرا وزن نهایی معیارهای موردنظر به دست آمد که معیارهای قابلیت کارکردی نرم افزار، پیاده سازی مدیریت پروژه و قابلیت کیفی نرم افزار به عنوان بااهمیت ترین معیارها معرفی شدند. سپس به انتخاب مناسب ترین سیستم ERP، بر اساس روش آراس خاکستری، پرداخته شد که گزینه دوم (سیستم اطلاعات مالی)، به عنوان مهم ترین گزینه های سیستم ERP برای موردمطالعه شناسایی شدند.
۵.

چالش ها و موانع اجرای طرح های جامع فناوری اطلاعات و ارتباطات در سازمان ها

کلید واژه ها: مدیریت منابع انسانی معماری سازمانی برنامه ریزی راهبردی طرح جامع فناوری اطلاعات و ارتباطات

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت منابع انسانی ارتباطات سازمانی
  2. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت دانش و IT مدیریت فناوری اطلاعات
تعداد بازدید : ۳۳۰۱ تعداد دانلود : ۱۱۶۱
فناوری اطلاعات و ارتباطات و کاربردهای وسیع آن در قرن حاضر آثار فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی شگرفی را برای سازمان ها به همراه داشته است.علاقه مندی سازمان ها به استفاده از این رویکرد برای رشد و توسعه اقتصادی، آن ها را مواجه با چالش های جدیدی نموده که نیازمند شناخت عمیق تری است. در این مقاله به بررسی چالش ها و موانع اجرای طرح های جامع فناوری اطلاعات و ارتباطات در سازمان ها پرداخته و راهکارهای مؤثری پیشنهاد می گردد.نه عامل کلیدی مشکلات سازمانی، عوامل مدیریتی، عوامل فرهنگی- آموزشی، میزان مهارت نیروی انسانی، امنیت، توان بخش خصوصی، اقتصادی- مالی، حمایت دولتی، بستر فنّاورانه در قالب سؤالات پرسشنامه موردسنجش قرار گرفته است.پاسخ های دریافتی از صاحب نظران با استفاده از روش های چندمتغیره مورد تجزیه وتحلیل های آماری قرار گرفت.در ادامه با استفاده از آزمون تی تک نمونه ای هر نه عامل مؤثر شناخته شده اند. همچنین بر اساس رتبه بندی انجام شده با آزمون فریدمن نه عامل به ترتیب ذکرشده در بالا رتبه بندی گردیده اند. در پایان با بررسی نتایج تحلیل های آماری و بررسی سوابق اجرای طرح ها در سازمان های متفاوت نکات مؤثر در اجرای موفق طرح های جامع فناوری اطلاعات و ارتباطات ارائه شده است
۶.

تحلیل محتوایی مقالات علمی با استفاده از متن کاوی

تعداد بازدید : ۷۳۰ تعداد دانلود : ۴۰۱
در این تحقیق، از تکنیک متن کاوی به منظور آنالیز محتویات مقالات علمی و همچنین ارائه ی مدلی برای دسته بندی مقالات علمی (دسته ی اول، مقالاتی که معیارهای از پیش تعیین شده ای را رعایت کرده و دسته ی دوم، مقالاتی که آن معیارها را رعایت نکرده اند) استفاده شده است. در همین راستا، در تحقیق پیش رو، از نظر خبرگان به منظور استخراج معیارهایی کیفی بهره برده شده که درنهایت 15 معیار نهایی به دست آمده است، در مرحله ی بعد تعداد 18 مقاله ی علمی در زمینه مهندسی صنایع توسط اساتید دانشگاه و دانشجویان مقطع دکتری در این رشته (با توجه به 15 معیار استخراج شده) مورد بررسی قرار گرفته و بر اساس نظر این افراد نتایج سودمندی به دست آمده است، در نهایت از مدل های دسته بندی مختلفی برای طبقه بندی مقالات استفاده شده و با استفاده از تکنیک هایی مشخص، سعی شده که در این مدل ها بهبودی حاصل شود. هدف از این پژوهش، به دست آوردن معیارهایی کلی برای تحلیل محتوایی مقالات، ارائه ی مدل های مختلف دسته بندی برای طبقه بندی مقالات علمی بر اساس معیارهای از پیش تعیین شده و انتخاب بهترین مدل است. در نهایت، نتیجه ی این پژوهش به دست آوردن 15 معیار کلی برای تحلیل محتوایی مقالات و به دست آوردن مدل های دسته بندی مختلف با دقت قابل قبول است.
۷.

اولویت بندی توانمند سازهای فناوری اطلاعات در سازمان های خدماتی با رویکرد تصمیم گیری چند معیاره فازی

کلید واژه ها: فناوری اطلاعات توانمند سازها دیماتل فازی (F-DEMATEL) شرکت زیرساخت

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت صنعتی تحقیق در عملیات برنامه ریزی چند معیاره
  2. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت دانش و IT مدیریت فناوری اطلاعات
تعداد بازدید : ۴۲۴ تعداد دانلود : ۲۴۴
امروزه، با توجه به پیشرفته ای فنّاورانه و رونق روزافزون فناوری اطلاعات، سازمان هایی که خدمات مبتنی بر فناوری اطلاعات را ارائه می دهند بیش ازپیش مورد توجه قرار گرفته اند. از طرفی با توجه به رقابت بالایی که در بخش فناوری اطلاعات موجود است این گونه سازمان ها برای حفظ جایگاه خود با چالش های متعددی روبرو هستند. هدف اصلی پژوهش حاضر رتبه بندی توانمند سازهای IT در شرکت ارتباطات زیرساخت مرکزی استان تهران است. بدین منظور با مروری بر ادبیات تحقیق، عوامل توانمند ساز شناسایی و پس از غربالگری اولیه برگزیده تا در پایان با توجه به داده ها به صورت علمی جهت تصمیم گیری اولویت بندی شوند. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نوع توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش خبرگان شرکت ارتباطات زیرساخت مرکزی استان تهران که تعداد آن 8 نفر از خبرگانی هستند که تسلط کامل به موضوع پژوهش داشتند. روش تجزیه وتحلیل داده ها دیماتل فازی است. نتایج تجزیه وتحلیل داده ها به طور مشروح در بخش نتایج ارائه شده است. مختصر اینکه عوامل منابع و دسترسی به سخت افزار و نرم افزار و بسترهای مخابراتی از اهمیت بالاتری به لحاظ نفوذ برخوردار بوده اند. در پایان پیشنهاد های تحقیق نیز ارائه شده اند.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۷