پیشرفت های نوین در روانشناسی، علوم تربیتی و آموزش و پرورش

پیشرفت های نوین در روانشناسی، علوم تربیتی و آموزش و پرورش

پیشرفت های نوین در روانشناسی، علوم تربیتی و آموزش و پرورش سال اول آبان 1397 شماره 5

مقالات

۱.

بررسی و بازکاوی آموزش های پیش دبستانی و نقش آن در رشد مهارت های کودکان

کلید واژه ها: آموزش پیش دبستانی کودکستان مهارت کودک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 138 تعداد دانلود : 577
یکی از جنبه هایی که توجه خاص علمای تعلیم و تربیت و روان شناسان را به خود جلب نموده سالهای اولیه زندگی کودک است. چه در این سنین است که چهار چوب اصلی شخصیت کودک پی ریزی می شود و در مراحل بعدی رشد و تکامل می یابد. این مساله باعث گردید که به تعلیم و تربیت کودک در سنین پیش از دبستان با دیدی عمیق و علمی نگاه شود و کودک به عنوان رکن اساسی تعلیم و تربیت پیش از دبستان مورد توجه متخصصان و مسئولان تربیتی قرار گیرد. از طرفی کودکان بزرگترین ثروت هر کشور محسوب می شوند و امروز تردیدی وجود ندارد که سرمایه گذاری در راه تامین سعادت و رفاه اطفال و تعلیم و تربیت آنان از سرمایه گذاری در هر رشته دیگری سودمند تر و نتیجه بخش تر است. به طور کلی سالهایی را که کودکان در مهد کودک یا آمادگی می گذرانند از حساس ترین دوران زندگی آنان محسوب می شود و مخصوصاً از لحاظ ساختن مهارت های آنها بسیار حائز اهمیت است. از این رو در تحقیق حاضر، به لحاظ اهمیت موضوع به بررسی و بازکاوی آموزش های پیش دبستانی و نقش آن در رشد مهارت های کودکان پرداخته شده است.
۲.

بررسی نقش الگویی معلم در کمک به افزایش تاب آوری و تحمل دانش اموزان براساس نظریه یادگیری اجتماعی و ارائه راهکارهای ساده و عملی

کلید واژه ها: تاب آوری یادگیری اجتماعی الگو

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 57 تعداد دانلود : 690
هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش الگویی معلم در افزایش تاب آوری و تحمل دانش آموزان بر اساس نظریه یادگیری اجتماعی بندورا و همچنین ارائه راهکارهایی ساده جهت کمک به افزایش تاب آوری و تحمل آنان است. کنار آمدن موفقیت آمیز فرد با عوامل استرس زا و موقعیت های دشوار، تاب آوری نامیده می شود(مک کویین ، 1996). محققانی همچون استرنبرگ بر آموختنی بودن تاب آوری تاکید ورزیده اند و از سویی دیدگاه یادگیری اجتماعی بندورا بر نقش الگو ها در شکل گیری رفتار تاکید دارند. پر واضح است یکی از مهترین و تاثیر گذار ترین الگوها در شکل دادن رفتار و صفات دانش آموزان، معلمان هستند که می توانند با رفتار و گفتار خود در همه زمینه ها از جمله افزایش تاب آوری و تحمل دانش آموزان موثر باشند. در این پژوهش سعی شده است ضمن بررسی نقش الگویی معلم در افزایش تاب اوری ، راهکارهایی ساده و عملی که منجر به افزابش تاب آوری و تحمل دانش آموزان می شود معرفی شود.
۳.

رابطه بین اعتیاد به تلفن همراه با میزان شادکامی در زنان خانه دار

نویسنده:

کلید واژه ها: اعتیاد به تلفن همراه شادکامی زنان خانه دار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 1000 تعداد دانلود : 283
وابستگی و اعتیاد به تلفن همراه مشکلی جدی برای کار و زندگی اجتماعی و خانوادگی است و بر سازه های مختلف سلامت روان، ارتباطات بین فردی و ایجاد تنش در خانواده تأثیر می گذارد. هدف مطالعه تعیین رابطه اعتیاد به تلفن همراه و میزان شادکامی در زنان خانه دار است. در این مطالعه توصیفی، 100 زن خانه دار با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه اعتیاد به تلفن همراه سواری (1392) شامل 13 سؤال در سه حیطه خلاقیت زدایی(7سؤال)، میل گرایی(3سؤال) و تنهایی (3سؤال) و پرسشنامه شادکامی آکسفورد شامل 29 سؤال چهار گزینه ای بود. داده ها در نرم افزار SPSS20 وارد و با ضریب همبستگی پیرسون آنالیز شدند. نتایج نشان داد که بین اعتیاد به تلفن همراه و میزان شادکامی در زنان خانه دار رابطه ای منفی و معنادار وجود داشت. بطور کلی اعتیاد به تلفن همراه می تواند منجر به کاهش میزان شادکامی در زنان خانه دار شود. بنا براین لازم است راهکارها و برنامه های لازم برای پیشگیری از آسیب پذیری آنان در جامعه پایه ریزی شود.
۴.

مشاوره حرفه ای و اصول و راهکارهای آن

نویسنده:

کلید واژه ها: اصول مشاوره مشاوره راهنمایی مشاور مراجع

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 25 تعداد دانلود : 321
یکى از مسائل مهم و ارزشمند در گستره زندگى اجتماعى، تعامل و همفکرى و مشورت است. این مهم با بهره گیری از فن مشاوره قابل دستیابی می باشد. مشاوره رابطه اى حرفه اى بین مشاور و مراجع است که پدیده اى نو، و از دستاوردهاى دانش روان شناسى نوین به شمار می رود. لذا با توجه به اهمیت این موضوع، مشاور باید بتواند به بهترین نحو ممکن فرآیند مشاوره و همفکری را با مراجع به انجام برساند. مشاور باید دیدگاه های نظری و عملی فنون و روش های مشاوره را به خوبی بداند. گرچه استفاده عملی از فنون مشاوره، نوعی هنر است و موفقیت در آن با خصوصیات شخصیتی مشاور بستگی دارد؛ در عین حال آموزش فنون و روشها به مشاور، احتمال موفقیت او را در مشاوره افزایش می دهند.در این مقاله که به شیوه مروری و با استناد به منابع کتاب خانه ای گردآوری شده است، سعی بر آن داریم تا مطالبی را ارائه دهیم که برای مشاوران و درمانگران مفید و کاربردی باشد.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۸