تعلیم و تربیت استثنایی

تعلیم و تربیت استثنایی

تعلیم و تربیت استثنایی سال شانزدهم بهمن و اسفند 1395 شماره 6 (پیاپی 143) (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

اثربخشی آموزش مهارت های خودنظارتی توجه بر افزایش توجه در دانش آموزان با مشکلات خواندن(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: دانش آموزان توجه خودنظارتی مشکلات خواندن

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 175 تعداد دانلود : 921
زمینه: با وجود این که خواندن به عنوان یکی از عمده ترین روش های کسب معلومات و دانش و اساسی ترین ابزار یادگیری دانش آموزان است، واقعیت های موجود در جامعه نشان دهنده توانایی پایین دانش آموزان ایرانی در این مهارت است. هدف از این پژوهش، بررسی اثربخشی آموزش مهارت های خودنظارتی توجه بر افزایش توجه در دانش آموزان با مشکلات خواندن بود.
۲.

تاثیر یک دوره تمرینات منتخب بر تعادل کودکان دارای آسیب شنوایی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تعادل آسیب شنوایی آزمون تبحرحرکتی برونینکس اوزرتسکی-2 تمرینات منتخب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 45 تعداد دانلود : 637
زمینه: هدف از این پژوهش، بررسی تاثیر یک دوره برنامه تمرینی منتخب بر تعادل کودکان دارای آسیب شنوایی بود.
۳.

اثربخشی آموزش مبتنی بر رایانه در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر با کم توانی ذهنی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: پیشرفت تحصیلی دانش آموزان آموزش مبتنی بر رایانه کم توانی ذهنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 969 تعداد دانلود : 463
زمینه: پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان اثربخشی آموزش رایانه ای بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر با کم توانی ذهنی انجام شد.
۴.

آمادگی جسمی و فعالیت بدنی مرتبط با سلامت افراد با نشانگان داون(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سلامت فعالیت بدنی آمادگی جسمی افراد با نشانگان داون

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 352 تعداد دانلود : 555
زمینه: نشانگان داون رایج ترین بیماری ژنتیکی در افراد دارای کم توانی ذهنی با شیوع 1 در 800 تا 1200 تولد زنده است. افراد با نشانگان داون جمعیت منحصربه فردی در عامل های آمادگی جسمی مرتبط با سلامتی هستند.
۵.

رابطه سواد فن آوری اطلاعات و ارتباطات با خودکارآمدی رایانه ای در آموزگاران مدارس استثنایی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: خودکارآمدی رایانه ای سواد فن آوری اطلاعات و ارتباطات آموزگاران مدارس استثنایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 939 تعداد دانلود : 388
زمینه: استفاده از فن آوری اطلاعات و ارتباطات در فرآیند یاددهی- یادگیری تاثیرگذار است. برای استفاده بهینه از فناوری اطلاعات و ارتباطات باید عوامل مرتبط با آن بررسی شود. هدف این پژوهش بررسی رابطه سواد فناوری اطلاعات و ارتباطات با خودکارآمدی رایانه ای در آموزگاران مدارس استثنایی شهر بیرجند بود.
۶.

افزایش وضوح گفتار در کودک مبتلا به فلج مغزی: گزارش موردی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: فلج مغزی گفتاردرمانی رویکرد واژگان مرکزی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 28 تعداد دانلود : 967
زمینه و هدف: فلج مغزی می تواند به عنوان اختلال کنترل حرکتی و وضعیت بدنی تعریف شود که از طریق صدمه به سیستم اعصاب مرکزی، آسیب هایی را به زندگی آینده فرد تحمیل می کند.
۷.

انتخاب رویکرد ارتباطی مناسب برای کودک کم شنوا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: کودک رویکرد ارتباطی کم شنوا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 936 تعداد دانلود : 725
زمینه: همواره طی سال ها، تلاش های بسیاری صورت گرفته تا بهترین و مناسب ترین رویکرد برای آموزش زبان به افراد کم شنوا معرفی شود اما هنوز توافقی کلی صورت نگرفته است و این مباحث و اختلاف نظرها هنوز هم در همه دنیا ادامه دارد. در کشور ما هم وضع به همین ترتیب است، با این تفاوت که بسیاری از رویکردها هرگز اجرا نشده یا با نقایص بسیار همراه است. برخی مراکز و سازمان ها فقط یک روش و برخی ترکیبی از روش ها را برمی گزینند. در این میان تکلیفی برای خانواده سردرگم مشخص نمی شود و متخصصان و سازمان های مختلف هریک نظر ویژه خود را می گویند. این در حالی است که باید گزینه های مختلف برای والدین مشخص شود تا با توجه به نیمرخ تحولی و توانایی های کودک، بهترین و مناسب ترین روش برای او انتخاب شود.
۸.

کاربست واژگان پایه برای دانش آموزان با نیازهای ویژه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: دانش آموزان واژگان پایه نیازهای ویژه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 678 تعداد دانلود : 461
زمینه: واژگان پایه از حوزه های موردتوجه در آموزش ویژه است. در این مقاله ابتدا برخی از پژوهش های مرتبط با واژگان پایه مرور شده، سپس کاربست واژگان پایه برای دانش آموزان با نیازهای ویژه معرفی و تبیین می شود.
۹.

فراگیرسازی معکوس برای دانش آموزان با ناتوانی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: دانش آموزان ناتوانی فراگیرسازی معکوس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 249 تعداد دانلود : 769
زمینه: یکی از راه های تحصیل در محیط با کمترین محدودیت برای دانش آموزان با ناتوانی شرکت در طرح آموزش فراگیر است و یکی از انواع روش های فراگیرسازی پاره وقت، روش فراگیرسازی معکوس است. روش فراگیرسازی معکوس به این صورت است که دانش آموزان عادی گاهی اوقات در کنار دانش آموزان با ناتوانی قرار می گیرند تا از طریق تعامل تحصیلی و غیرتحصیلی بین آن ها، به یکدیگر در درک وکنار آمدن با نیازهای همدیگر کمک کنند.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۳۱