مطالب مرتبط با کلید واژه " آمادگی جسمی "


۱.

آمادگی جسمی و فعالیت بدنی مرتبط با سلامت افراد با نشانگان داون

کلید واژه ها: سلامتفعالیت بدنیآمادگی جسمیافراد با نشانگان داون

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۴ تعداد دانلود : ۹۵
زمینه: نشانگان داون رایج ترین بیماری ژنتیکی در افراد دارای کم توانی ذهنی با شیوع 1 در 800 تا 1200 تولد زنده است. افراد با نشانگان داون جمعیت منحصربه فردی در عامل های آمادگی جسمی مرتبط با سلامتی هستند.