تعلیم و تربیت استثنایی

تعلیم و تربیت استثنایی

تعلیم و تربیت استثنایی سال شانزدهم آذر و دی 1395 شماره 5 (پیاپی 142) (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

کاردرمانگران، عضو کلیدی در تیم آموزشی مدارس استثنایی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مدرسه کاردرمانی توان بخشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 681 تعداد دانلود : 455
کاردرمانگران در تیم آموزشی مدارس از نقش کلیدی برخوردارند. طیف وسیع خدمات آنها برای کودکان با مشکلات خاص، محدود به مداخلات در بدو تولد و ورود به مدرسه و تحصیل نمی گردد و تا حضور فعال در جامعه، احراز شغل و داشتن نقش خانوادگی ادامه می یابد(1). لذا مداخله ها در مدرسه به عنوان حلقه اتصال توان بخشی اولیه کودک به حضور موفق در جامعه بسیار حائز اهمیت است.
۲.

نقش کاردرمانی در مدارس(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مداخله مدرسه کاردرمانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 813 تعداد دانلود : 317
زمینه: کاردرمانی در مدارس خدماتی را برای دانش آموزان با نیازهای ویژه ارایه می کند. کاردرمانگرها به منظور تسهیل مشارکت موفقیت آمیز دانش آموزان در محیط آموزشی، به تجزیه وتحلیل اجزای فعالیت های آموزشی می پردازند. آن ها با اجرای مداخله های مستقیم بر اختلال های حسی-حرکتی، درکی-شناختی و روانی-اجتماعی دانش آموز و مداخله های غیرمستقیم مانند مشاوره به کارکنان آموزشی مدرسه و والدین، زمینه را برای شکل گیری راهکا رهای آموزشی و پرورشی موثرتر فراهم می کنند.
۳.

پردازش حسی و رفتار(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: یادگیری رفتار اختلال پردازش حسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 530 تعداد دانلود : 232
زمینه: پردازش حسی اشاره به روشی دارد که سیستم اعصاب مرکزی حس های رسیده از محیط پیرامون را مدیریت می کند. مغز این حس ها را شناسایی می کند و برای ایجاد رفتارهای عاطفی، حرکتی و یادگیری مورداستفاده قرار می دهد.
۴.

نقش کاردرمانی در بهبود اختلال نوشتن دانش آموزان دوره ابتدایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: ارزیابی دانش آموز مداخله کاردرمانی اختلال نوشتن

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 801 تعداد دانلود : 419
زمینه: نوشتن به عنوان ترسیم دیداری از زبان و گفتار تعریف شده و یک مهارت ضروری برای یادگیری و استفاده از دانش معرفی می شود. این مهارت ابزار اصلی برای موفقیت و مشارکت در فعالیت های متعدد به شمارمی رود. اختلال نوشتن روی عملکرد آموزشی، اجتماعی، تعدادی از مشاغل، فعالیت ها و ارتباطات فردی دانش آموزان اثر می گذارد، بنابراین ارزیابی و درمان بهنگام به منظور پیشگیری از بروز مشکلات متعدد در آینده مفید و ضروری است. برای ارزیابی دقیق عملکرد نوشتن، افزون بر بررسی سابقه مراجع، از ابزارهای استاندارد متعدد استفاده می شود. ابزارهای استاندارد مختلفی برای ارزیابی فرآیند نوشتن یعنی مهارت حسی، حرکتی، درکی، شناختی و روانی دانش آموز در دسترس است. درخصوص ارزیابی محصول یا دست نوشته تنها ابزار استاندارد و جامع در دسترس، ابزار ارزیابی دست نویسی فارسی است.
۵.

مداخله های کاردرمانی در دانش آموزان با ناتوانی یادگیری خاص(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: دانش آموزان کاردرمانی ناتوانی یادگیری خاص

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 145 تعداد دانلود : 724
زمینه: دانش آموزان با ناتوانی یادگیری ویژه دارای آسیب هایی در یک یا چند حوزه از فرآیندهای درکی شده اند که موجب بروز اختلال هایی در فهمیدن یا به کارگیری زبان، صحبت کردن یا نوشتن آن ها می شود. این ناتوانی در مهارت های تحصیلی از قبیل خواندن، گوش کردن، فکرکردن، صحبت کردن، نوشتن، هجی کردن و محاسبات ریاضی اثر گذاشته و موفقیت آن ها را در این حوزه ها کاهش می دهد. به همراه معلم، کاردرمانی، گفتاردرمانی و روان شناسی می تواند هر یک در جنبه ای ویژه به دانش آموز کمک کنند.
۶.

مداخله های کاردرمانی در اختلال های ادراک دیداری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مداخله کاردرمانی ادراک دیداری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 272 تعداد دانلود : 252
زمینه: اختلال درتوانایی های ادراک دیداری، یکی از مشکلاتی است که ممکن در کودکان ایجاد شده و سبب بروز مشکلاتی در حیطه های کاری مختلف شود که یکی از مهم ترین آن ها اختلال در کارکردهای آموزشی و فعالیت های مدرسه ای است.
۷.

کاربرد فعالیت های موسیقایی در مداخله های کاردرمانی کودکان با اختلال طیف اتیسم(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: کاربرد موسیقی کودکان دارای اختلال طیف اتیسم فعالیت های موسیقایی مداخله های کاردرمانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 947 تعداد دانلود : 971
زمینه: موسیقی امروزه یکی از رایج ترین اقدامات درمانی است که در کنار درمان های اصلی اختلال طیف اتیسم استفاده می شود. از آن جا که این درمان به عنوان یکی از انواع مداخله های طب مکمل مطابق با تمایلات و توانایی های این کودکان است، نتایج مثبتی را درپی داشته است. بنابراین پژوهش حاضر قصد دارد با اشاره به برخی از این مقاله ها در حوزه کاربرد موسیقی، اهمیت استفاده از این مداخله آسان، ارزان و جذاب را برای درمان نقایص مختلف در کودکان دارای اختلال طیف اتیسم بیان کند.
۸.

وضعیت دهی کودکان دارای فلج مغزی در مدرسه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مدرسه وضعیت نشستن کودکان دارای فلج مغزی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 489 تعداد دانلود : 85
زمینه: از آن جایی که کودکان دارای فلج مغزی نیمی از طول روز را در مدرسه سپری می کنند، بنابراین اتخاذ وضعیت های خاص می تواند در بهبود و پیشرفت جسمی آن ها تاثیرگذار باشد. این وضعیت ها افزون بر ایجاد بدشکلی های ظاهری منجر به کاهش ظرفیت تنفسی و ریوی این کودکان می شود و در پی آن مشکلات دیگری را نیز به همراه دارد.
۹.

بازی در کاردرمانی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بازی کاردرمانی کودکان با ناتوانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 722 تعداد دانلود : 402
زمینه: ماهیت، تعاریف و نظریه ها ی بازی در علوم انسانی با خاستگاه روان شناسی شناخته شده است. در بین علوم پزشکی و توانبخشی که به درمان بیماران می پردازند، کاردرمانی تنها حرفه ای است که در درمان کودکان با ناتوانی، نگاهی ویژه به بازی دارد.
۱۰.

اقدامات کاردرمانی برای توانبخشی پیش حرفه ای و حرفه ای کودکان دارای اختلال طیف اتیسم(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: توانبخشی کاردرمانی حرفه ای پیش حرفه ای کودکان دارای اختلال طیف اتیسم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 675 تعداد دانلود : 538
زمینه: دانش آموزان دارای اختلال طیف اتیسم به دلیل داشتن مشکلاتی در زمینه مهارت های اجتماعی و تحصیلی و تداوم این مشکلات تا بزرگسالی، در زمینه اشتغال نیز با دشواری هایی از قبیل اخراج، درآمد پایین و مشکلات هیجانی و رفتاری مانند عزت نفس پایین، افسردگی و پرخاشگری مواجه می شوند. هدف از این پژوهش ارایه راهکارهایی برای توانبخشی پیش حرفه ای و حرفه ای به معلمان کودکان دارای اختلال طیف اتیسم بود.
۱۱.

تاثیر درمان چندوجهی کاردرمانی بر بهبود مهارت های خواندن کودکان کم شنوا: موردپژوهی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: کاردرمانی مهارت های خواندن درمان چندوجهی دانش آموزان کم شنوا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 818 تعداد دانلود : 597
زمینه: خواندن یک مهارت مهم برای یادگیری دروس است. افت شنوایی می تواند منجر به اختلال خواندن در دانش آموز کم شنوا شود. هدف از کاردرمانی در این دانش آموزان علاوه بر آموزش، شناخت، ارزیابی و برطرف کردن موانع یادگیری نیز می باشد.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۳۱