تعلیم و تربیت استثنایی

تعلیم و تربیت استثنایی

تعلیم و تربیت کودکان استثنایی 1383 شماره 30

مقالات

۲.

بررسی و مقایسه عملکرد حافظه دیداری (فوری و بلندمدت) پسران 6 تا 12 سال دارای نارسایی توجه ، بیش فعالی

۳.

دیدگاههای دانش آموزان با نقص بینایی درباره حمایت های معلمان

۴.

تعامل شیوه های فرزندپروری و اختلال نارسایی توجه ،فزون جنبشی در والدین ایرانی

۶.

تشخیص اختلال های خاص یادگیری در دانش آموزان کم بینا

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۳۱