تعلیم و تربیت استثنایی - نشریه علمی (وزارت علوم)

تعلیم و تربیت استثنایی (نشریه علمی وزارت علوم)


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: علوم تربیتی
دوره انتشار: دو ماهنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۱۹ دی ۱۳۸۹
جانشین سردبیر/قائم مقام: دبیر تحریریه: محمد نیک افروز
مدیر مسئول: دکتر سید جواد حسینی
ناشر: سازمان آموزش و پرورش استثنایی
p-issn: ۱۷۲۷-۳۱۴۵
صاحب امتیاز: سازمان آموزش و پرورش استثنایی
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
درجه علمی در دسته‌بندی سابق وزارت علوم: علمی-ترویجی
سردبیر: دکتر محمد کمالی
مدیر داخلی: دکتر اسماعیل برقی
مدیر اجرایی: دبیر تحریریه و مدیر سامانه: علی اسلامبولچی
هیئت تحریریه: دکتر داریوش فرهود، دکتر حمید علیزاده، دکتر مجید یوسفی لویه، دکتر گیتا موللی، دکتر مهرناز آزاد یکتا، دکتر اکرم پرند، دکتر مهناز استکی، دکتر سیدمحسن اصغری نکاح، دکتر اکبر دارویی
آدرس: تهران، خیابان انقلاب - چهارراه ولیعصر - خیابان برادران مظفر شمالی - پلاک ۶۶، سازمان آموزش و پرورش استثنایی - طبقه اول - دفتر نشریه
تلفن: ۰۲۱۶۶۹۷۰۴۵۵
وب سایت: http://exceptionaleducation.ir/
پست الکترونیکی: info@exceptionaleducation.ir

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۳۳