تعلیم و تربیت استثنایی - علمی-ترویجی

تعلیم و تربیت استثنایی


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: علوم تربیتی
دوره انتشار: دو ماهنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۱۹ دی ۱۳۸۹
جانشین سردبیر/قائم مقام: دبیر تحریریه: محمد نیک افروز
مدیر مسئول: دکتر مجید قدمی
ناشر: سازمان آموزش و پرورش استثنایی
p-issn: ۱۷۲۷-۳۱۴۵
صاحب امتیاز: سازمان آموزش و پرورش استثنایی
درجه علمی: علمی-ترویجی
سردبیر: دکتر داریوش فرهود
مدیر داخلی: محسن غفوریان
هیئت تحریریه: محمد حاتمی، علی اصغر بیانی، حمید علیزاده، محمد کمالی، گیتا موللی، کامبیز پوشنه، محمد عاشوری
آدرس: تهران، خیابان انقلاب - چهارراه ولیعصر - خیابان برادران مظفر شمالی - پلاک ۶۶، سازمان آموزش و پرورش استثنایی - طبقه اول - دفتر نشریه
تلفن: ۰۲۱۶۶۹۷۰۴۵۵
وب سایت: http://exceptionaleducation.ir/
پست الکترونیکی: nashriyeh2005@yahoo.com

کلیدواژه‌های مرتبط

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۱۶