تعلیم و تربیت استثنایی

تعلیم و تربیت استثنایی

تعلیم و تربیت کودکان استثنایی 1388 شماره 98 و 99

مقالات

۴.

استفاده از داستان برای پرورش اندیشیدن

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 952 تعداد دانلود : 928
این مقاله به استفاده از داستان و قصه گویی برای پرورش تفکر در کودکان پرداخته است. اخیراً روان شناسان به بررسی اهمیت داستان در زندگی کودکان و نوجوانان پرداخته اند. اعم از اینکه یک داستان خاص به خاطر سپرده شود یا خیر، بازگویی یک داستان همیشه برای رشد کودک مفید است، نحوه ی این تاثیرگذاری هنوز روشن نیست، جز اینکه هر داستانی تجارب و هیجان های شنونده را درگیر می سازد و یادگیری را تسهیل می کند. این مقاله به کاربرد داستان در زندگی و معرفی انواع داستان ها پرداخته است. هر مشکل فرصتی برای اعضای خانواده است تا بسیاری از ارزش های اخلاقی را جستجو کنند. در این مقاله الگویی از قصه گویی پیشنهاد شده که می تواند هر یک از فرصت ها را در قالب موقعیت-هایی خیالی و دیالوگ هایی ساده برای آموزگاران و اولیاء به تصویر بکشد. این الگو به بسیاری از موقعیت های زندگی کودکان عادی و استثنایی تعمیم پذیر و به سادگی در جمع خانوادگی، مسافرت ، گردش یا سایر موقعیت های تفریحی قابل استفاده است.
۷.

فلسفه و مبانی آموزش فراگیر

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 482 تعداد دانلود : 104
در چند دهه ی گذشته روند سیاست های اجتماعی به سمت توجه بیشتر به گوناگونی ها، مشارکت و مبارزه با محرومیت بوده است و این امر سبب شده تا امکان برابری فرصت ها در بسیاری از زمینه ها از جمله آموزش و پرورش برای بیشتر افراد فراهم شود. بنابراین، برنامه های آموزش و پرورش باید به گونه ای طراحی و اجرا شوند که تفاوت ها را در نظر گیرند. مدارس باید بتوانند به همه کودکان علیرغم داشتن مشکلات جسمی، حسی و یا ذهنی یاری رسانند. آموزش و پرورش فراگیر با اعلام اینکه همه ی کودکان می توانند یاد بگیرند و همه نیازمند شکلی از پشتیبانی در یادگیری هستند، سعی در معرفی رویکردی دارد که تمامی دانش آموزان از جمله معلولان بتوانند در مدارس عادی ثبت-نام نموده و به تحصیل ادامه دهند. عمل به تعهدات بین المللی و مشکلات نظام آموزشی کشور ما در دهه ی 80 خورشیدی استفاده از چنین رویکردی را اجتناب-ناپذیر کرد . پژوهش ها نشان می-دهند دانش آموزان دارای ناتوانی در کلاس های درس عادی، نتایج بـهـتری در عملـکـرد آمـوزشــی از خـود نشـان داده-اند. همـچنیـن کودکان عادی نیز در این مدارس نگرش مثبت تری نسبت به دانش آموزان دارای ناتوانی پیدا کرده و بیان می کردند از مشارکت با این گروه کودکان مزایای زیادی بدست آورده اند. فراگیرسازی آموزش و پرورش مفهومی است که امروز در سراسر جهان گسترش یافته است. اما این رویکرد به سرعت و یک شبه اتفاق نمی افتد بلکه نیاز به اقداماتی در زمینه ی تغییر نگرش، افزایش دانش و اصلاح قوانین دارد
۸.

شناسایی و پیشگیری زود هنگام مشکلات خواندن

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 215 تعداد دانلود : 361
در این مقاله پژوهش های مرتبط با فراگیری مهارت خواندن و مشکلات خواندن با توجه به سامانه نوشتاری زبان-ها بویژه زبان فنلاندی مورد بررسی قرار گرفته و روی موضوع شناسایی و پیشگیری زودهنگام تاکید دارد و در این زمینه، پیشینه خانوادگی و رشد مهارت های فراگیری خواندن را مهم و اساسی می-داند .تعدادی از کودکان در فراگیری خواندن و نوشتن با مشکلاتی مواجه هستند و پیامدها و میزان تاخیر آنها با توجه به ماهیت سامانه نوشتاری خط متفاوت است . در زبان هایی که سامانه نوشتاری آنها قاعده مند است ، تعداد دانش آموزان دارای مشکل کمتر و در زبان هایی که ماهیت منظم خطی کمتر است، تعداد دانش-آموزان دارای مشکل بیشتر است .

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۳۳