تعلیم و تربیت استثنایی

تعلیم و تربیت استثنایی

تعلیم تربیت استثنایی فروردین و اردیبهشت 1389 شماره 100 و 101 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

مقایسه میزان پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دبستانی دیرآموز و عادی شهر زنجان(مقاله علمی وزارت علوم)

۲.

بررسی زبانشناختی آواهای زبان فارسی پس از عمل جراحی شکافکام(مقاله علمی وزارت علوم)

۳.

راهبردهای آموزشی حل مسئله برای دانش آموزان دارای حساب پریشی(مقاله علمی وزارت علوم)

۵.

مهارتهای حرکتی در کودکان دارای اختلال بیش فعالی همراه باکمبود توجه (ADHD)(مقاله علمی وزارت علوم)

۸.

استفاده از سمعک و دیگر تجهیزات کمک شنوایی در کودکان با نشانگان داون « راهنمای خانواده ها »(مقاله علمی وزارت علوم)

مترجم: نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 495 تعداد دانلود : 146

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۳۱