منظر

منظر

منظر اسفند 1388 شماره 5

مقالات

۵.

توسعه مبتنی بر حمل و نقل همگانی؛ قابلیت ها و چالش های پیش روی Tod در تهران

۱۰.

روابط آشکار و نهان شهر و طبیعت، خسران بی توجهی اکولوژیک در طرح های توسعه شهری

نویسنده:

کلید واژه ها: محیط زیست شهری اکوسیستم توسعه پایدار شهری سیمای سرزمین رویکرد اکولوژی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵۷ تعداد دانلود : ۲۷۶

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۲