منظر - علمی-ترویجی

منظر

 


مجله علمی است که از آبان‌ماه 1388 در زمینه منظر به عنوان مبحث مشترک حوزه‌های هنر،محیط، شهر، معماری و میراث فرهنگی منتشر می‌شود. مجله منظر با اتخاذ سیاست رویکرد بومی به مسایل تخصصی، بستری برای بیان آرا و نظرات متخصصان، مدیران و حرفه‌مندان عرصه‌های نامبرده فراهم کرده است. این مجله در چارچوب برنامه‌ای تدوین‌شده در آینده‌ای نزدیک خود را در جامعه جهانی مطبوعات تخصصی با نمایه شدن در پایگاه استنادی «ISI» معرفی خواهد کرد.


رتبه علمی: علمی - ترویجی

دوره انتشار: ابتدا به صورت ماهنامه و در ادامه به صورت فصلنامه منتشر شده است.

صاحب امتیاز: مرکز پژوهشی هنر، معماری و شهرسازی نظر

مدیر مسئول و سردبیر: دکتر سید امیر منصوری (استادیار گروه معماری منظر، دانشگاه تهران)

مدیر داخلی: پدیده عادلوند

مدیر اجرایی: علی آتشین بار

هیات تحریریه: دکتر بهرام آجورلو، دکتر فریدون آورزمانی، دکتر ناصر براتی، دکتر شهره جوادی، دکتر علی اکبر سرفراز، دکتر شریف مطوف، دکتر سید امیر منصوری، دکتر علیرضا نوروزی طلب

نشانی: تهران، خیابان آزادی، خیابان دکتر قریب، شماره 23  تلفن : 66915845  دورنگار: 66915830

نشانی الکترونیک: www.manzar-sj.com

پست الکترونی: manzar.magazine@gmail.com


آرشیو نشریه:


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: مطالعات هنر
دوره انتشار: فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۱۳ مرداد ۱۳۹۱
ناشر: مرکز پژوهشی هنر، معماری و شهرسازی نظر
درجه علمی: علمی-ترویجی

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

بنر سوم
مدرسه دانشگاه علامه
همایش مطالعات قرآنی و اندیشه های شهید مطهری
بنر اول

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۸