روانشناسی

روانشناسی

روانشناسی بهار 1383 شماره 29

مقالات

۱.

اثربخشی روش درمانی آموزش ایمن سازی در مقابل تنیدگی و حساسیت زدایی منظم ، در دانش آموزان مبتلا به اضطراب امتحان

۳.

بررسی رابطه سبک شناختی استقلال - وابستگی میدانی با خلاقیت

۴.

رضامندی زناشویی ، ابراز هیجان والدین و مشکلات عاطفی - رفتاری کودکان

۶.

تأثیر ابعاد ادراک خود بر روابط اجتماعی با همسالان در نوجوانان مراکز آموزشی استعدادهای درخشان و مدارس عادی

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۳