رضا احتشام راثی

رضا احتشام راثی

مدرک تحصیلی: استادیار ، گروه مدیریت صنعتی ، واحد قزوین ، دانشگاه آزاد اسلامی ، قزوین ، ایران

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۳ مورد.
۱.

A Mathematical Model to Optimize Cost, Time in The Three echelon Supply Chain in Post COVID 19 pandemic(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Reverse logistics Optimization Fuzzy Metaheuristic algorithms

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱ تعداد دانلود : ۳۷
Purpose – The purpose of this paper is to optimize Cost & time in the three echelon supply chain (SC) network. This paper developed a linear programing (LP) model to consider economic data. Design/methodology/approach – The overall objective of the present study is to use high-quality raw materials, at the same time in post COVID 19 pandemic and the highest profitability is achieved. The model in the problem is solved using two metaheuristic algorithms, namely, Cuckoo and Genetic. Optimization of supply chain performance indicators in minimization of cost and time and maximization of sustainability indexes of the system. Findings – The differences found between the genetic algorithms (GAs) and the LP approaches can be explained by handling the constraints and their various logics. To deal with ambiguity in the reverse logistics network, a fuzzy approach has been applied. To solve the problem in large dimensions, meta-heuristic algorithms of Cuckoo and Genetic were employed by applying MATLAB software. In order to compare two optimization algorithms, a series of sample problems have been generated then the results of two algorithms were compared and superiority of each of them was discussed.
۲.

طراحی سیستم استنتاج فازی عصبی انطباقی جهت امکان سنجی استارتاپ های تجارت الکترونیک(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: امکان سنجی استارتاپ مدل کسب و کار سیستم فازی عصبی انطباقی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۰ تعداد دانلود : ۸۶
اقتصاد دیجیتالی موجب خلق فرصت های جدید برای ایجاد استارتاپ ها و مدل های جدید مبتنی بر فناوری اطلاعات شده است، اما همه استارتاپ های ایجاد شده به خصوص در حوزه تجارت الکترونیک موفق نبوده و نرخ شکست بالایی را دارند. در نتیجه هدف پژوهش حاضر، ارائه یک مدل امکان سنجی مبتنی بر سیستم فازی عصبی برای استارتاپ های تجارت الکترونیک به منظور کمک به کاهش شکست این استارتاپ ها از طریق شناسایی عوامل و مؤلفه های مؤثر بر موفقیت است. پژوهش حاضر از نظر هدف، تحقیقی کاربردی و از نظر نوع گردآوری داده ها پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش مربوط به استارتاپ های فعال در زمینه تجارت الکترونیک در استان آذربایجان شرقی در بازه سال 1400 تا 1401 می باشد. روش پژوهش در نحوه شناسایی عوامل و شاخص ها با استفاده از نسبت روایی محتوا بر مبنای نظرات خبرگان بوده است. به منظور پیش بینی میزان موفقیت استارتاپ ها با استفاده از روش استنتاج فازی عصبی انطباقی، یک سیستم فازی طراحی و آموزش داده شده است. همچنین جهت تعمیم پذیری سیستم، سیستم طراحی شده اعتبارسنجی شده است. خروجی پژوهش یک سیستم هوشمند است و نتایج حاصل از امکان سنجی انجام شده توسط سیستم فازی عصبی انطباقی حاکی از صحت مطلوبیت سیستم و قابلیت اطمینان آن در پشتیبانی از تصمیمات اتخاذ شده به منظور ایجاد استارتاپ های جدید تجارت الکترونیکی است.
۳.

مدیریت پسماندها در شهرهای هوشمند با استفاده از شبکه اینترنت اشیاء (IOT )(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: اینترنت اشیاء بازیافت پسماند تفکیک شهر هوشمند

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۳ تعداد دانلود : ۶۸
در جهان امروز ، مدیریت پسماند شهری یکی از مهمترین وظایف مدیرت شهری است که هزینه و مشکلات اجرایی فراوانی دارد. عملیات جمع آوری ، دفع و بازیافت پسماندها به دلیل صرف هزینه های گزاف برای سرمایه گذاری در ایجاد ناوگان کامیون های حمل پسماند بسیار پر هزینه است. همچنین صرف هزینه های عملیاتی قابل توجه برای کارگران ، رانندگان ، سوخت و تعمیر و نگهداری ، مدیریت پسماند های شهری را به عملیاتی پر هزینه تبدیل کرده است . با توجه به هزینه های فراوان مدیریت پسماندهای شهری ، ایجاد بهبود های اندک در مدیریت پسماند های شهری ، منجر به صرفه جویی های بزرگ در هزینه های مدیریت پسماند ها خواهد شد . اینترنت اشیاء ( IOT ) یکی از ابزارهای کارآمد و مناسب برای کاهش هزینه های جمع آوری و مدیریت پسماندهای شهری است . در این مقاله ابتدا شاخص ها و الزامات زیر ساختی استقرار شهر هوشمند بیان شده اند . سپس پیش نیازهای استقرار اینترنت اشیاء برای مدیریت پسماندهای شهری در موارد تفکیک ، جمع آوری و بازیافت پسماند های شهری معرفی شده اند . پس از آن یک مدل 5 لایه استقرار اینترنت اشیاء برای مدیریت پسماندهای شهری پیشنهاد شده است . در پایان مقاله ، موانع استقرار اینترنت اشیاء در شهرها به اختصار بیان شده است .
۴.

Evaluation the profitability of dynamic investment projects by using ordered fuzzy numbers(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: investment projects Profitability Fuzzy Capital budgeting Dynamic

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳ تعداد دانلود : ۴۵
The purpose of this paper is to provide a new approach to incorporating uncertainty into assessing the profitability of investment projects. In the real world, the capital budgeting problem is accompanied by uncertainty and risk associated dealing with imprecise data. The major contribution of this research is the development of a novel approach to evaluating the profitability of an investment project in uncertainty condition. At first, we presented a new discount method that can be used by investors when they wants to be able to make an investment decision. That is, we developed a new method to evaluate the profitability of investment projects by or-dered fuzzy net present value (OFNPV). In addition, ordered fuzzy numbers (OFN) are used to describe the dynamics of changes of the defined investment parameters in the assumed time horizon. By using ordered fuzzy numbers, we develop an effective tool for assessing the profitability of investment projects. This assessment tool not only enables decision-makers to decide under uncertainty conditions whether or not a given investment project should be carried out or rejected, but also facilitates selecting the most effective project, e.g. a project with the most expected probability of success.
۵.

ارائه مدل ریاضی چندهدفه برای بهینه سازی تجهیز و تخصیص منابع مالی سیستم بانکی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: الگوریتم فراابتکاری تجهیز منابع تخصیص منابع مدل ریاضی چندهدفه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۵ تعداد دانلود : ۵۴
هدف: بهینه سازی تجهیز و تخصیص منابع مالی در سیستم بانکی، به منظور کاهش هزینه های جمع آوری منابع مالی و نیز، افزایش درآمد ناشی از توزیع این منابع مالی در قالب انواع تسهیلات، از اهمیت بسیاری برخوردار است. در این پژوهش با معرفی یک مدل ریاضی چندهدفه، ضمن در نظرگرفتن محدودیت های مترتب بر مسئله، یک مدل ریاضی برای تجهیز و تخصیص بهینه منابع مالی ارائه شده است. روش: پس از مرور ادبیات و بررسی مطالعات پیشین انجام شده در زمینه موضوع پژوهش، با بهره بردن از نظر خبرگان بانکی، توابع هدف بیشینه سازی درآمد ناشی از تخصیص منابع و کمینه سازی هزینه های ناشی از تجهیز منابع تعریف شد. در ادامه، محدودیت های حاکم بر مسئله با توجه به قوانین و مقررات بانک مرکزی و نیز، مقررات مالی حاکم بر کسب وکار سیستم بانکی تعریف شد. پس از تعریف وکدنویسی مدل، مسئله با استفاده از الگوریتم های فراابتکاری ژنتیک چندهدفه، بهینه سازی ازدحام ذرات و فاخته حل شد و در نهایت، میزان کارایی الگوریتم ها در ارائه جواب مطلوب، مقایسه شد. یافته ها: نتایج پژوهش حاکی از آن است که در صورت تجهیز و تخصیص علمی منابع سیستم بانکی، ریسک های اعتباری و عملیاتی بانک کاهش می یابد. نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان داد که چنانچه در سیستم بانکی از مدل ارائه شده در این پژوهش استفاده شود، سودآوری سیستم بانکی در نتیجه تجهیز و تخصیص بهینه منابع مالی، به میزان چشمگیری افزایش می یابد.
۶.

سنجش شاخص های سطوح آمادگی توسعه محصولات جدید در کارآفرینی سازمانی در صنعت نانو فناوری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: کارآفرینی شرکتی کارآفرینی سازمانی نوسازی استراتژیک توسعه محصول جدید صنعت نانو فناوری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹ تعداد دانلود : ۲۸
این پژوهش با هدف سنجش شاخص های سطوح آمادگی توسعه محصولات جدید در کارآفرینی سازمانی در صنعت نانوفناوری ایران به انجام رسیده است. این تحقیق از نوع کاربردی و باکمک روش کمی و با استفاده از روش پیمایشی و همبستگی انجام گرفته است. اطلاعات لازم با استفاده از پرسشنامه از تعداد ۳۸۴ نمونه آماری از جامعه خبرگان نظری و تجربی حوزه توسعه محصول جدید گردآوری شده است. ابزار سنجش از طریق خبرگان و دیدگاه آنان اقتباس شده و مورد استفاده قرار گرفته است. جهت تجزیه و تحلیل شواهد از تحلیل های چند متغیری از جمله تحلیل عاملی اکتشافی، تحلیل عاملی تاییدی مرتبه اول و مرتبه دوم و مقایسه میانگین یک گروهی استفاده شده است. شاخص های مختلف از اعتبار و روایی مولفه های شناسایی شده در پژوهش پشتیبانی و شاخص های برازندگی از توانمندی بخش اندازه گیری و بخش ساختاری مدل حمایت کرده است. در تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزارهای آماری مکس کیو دی ا، اس. پی. اس. اس و ایموس استفاده شده و براساس قاعده نرم افزارهای آماری در مورد نتایج تصمیم گیری و تحلیل شده است. این بخش از پژوهش با شاخص های توصیفی و استنباطی تجزیه وتحلیل شده است. براساس نتایج تحلیل اکتشافی تعداد ۱۵ مولفه شناسایی و با تحلیل عاملی تاییدی پشتیبانی شده است و براساس تحلیل عاملی مرتبه دوم مولفه ها و ابعاد سرعت بین المللی شدن توسعه محصولات جدید در کارآفرینی سازمانی در صنعت نانوفناوری ایران مشخص گردیده است. مولفه های فرهنگ کار آفرینی و نوآوری، نهادها و شبکه های علمی و قابلیت شبکه سازی و ارتباطی تشکیل دهنده بعد رفتاری، مولفه های شایستگی های کارآفرینانه، وجهه و جایگاه توسعه محصول جدید، فرایند یاددهی و یادگیری و قابلیت های ساختاری تشکیل دهنده بعد زمینه ای، مولفه های سرعت بین المللی شدن در توسعه محصولات جدید در کارآفرینی سازمانی، رهبری کارآفرینانه، فرایند تجاری سازی بین المللی تشکیل دهنده بعد عملکردی و مولفه های قوانین و مقررات، ساختار حمایتی، نظام پژوهشی، جهت گیری استراتژیک بین المللی و چشم انداز کارآفرینانه و نظام آموزشی تشکیل دهنده بعد ساختاری مدل توسعه محصولات جدید در کارآفرینی سازمانی در صنعت نانوفناوری ایران هستند و در نهایت براساس ابعاد و مولفه های استخراج شده، شاخص های توسعه محصولات جدید در کارآفرینی سازمانی در صنعت نانوفناوری ایران ارائه شده است.
۷.

شناسایی شاخص های کلیدی عملکرد در سنجش بلوغ مدیریت پروژه با رویکرد BWM

کلید واژه ها: شاخص های کلیدی عملکرد مدیریت هزینه مدیریت پروژه روش بهترین - بدترین (BWM)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹ تعداد دانلود : ۱۹
هر سازمانی برای رسیدن به هدفی شکل گرفته است. این مطلب در مورد پروژه ها نیز صادق است. نکته حائز اهمیت در مدیریت پروژه ها و سازمان ها، تعیین درست اهداف و اندازه گیری و ارزیابی عملکرد است. به منظور ارزیابی عملکرد لازم است از معیارها و شاخص های کلیدی عملکرد مناسب استفاده گردد. تعیین درست اهداف و همچنین اندازه گیری پیشرفت سازمان یا پروژه ها اغلب کاری دشوار برای مدیران است. هدف از انجام مقاله حاضر شناسایی عوامل کلیدی موفقیت در سنجش بلوغ مدیریت پروژه با رویکرد بهترین – بدترین است. بدین منظور پس از مرور دقیق مبانی نظری و پیشینه پژوهش به ارائه ابعاد و مؤلفه های کلیدی سنجش مدیریت پروژه پرداخته شده است. آنگاه با استفاده از روش بهترین – بدترین و نظرسنجی از اساتید دانشگاهی مسلط به مفهوم سنجش بلوغ مدیریت پروژه و بیست نفر از کارشناسان ارشد مدیریت پروژه گروه صنعتی ایران خودرو به وزن دهی و اولویت بندی هریک از ابعاد و مؤلفه های پژوهش با روش بهترین – بدترین (BWM)، پرداخته شده است. ابعاد کلیدی عملکرد سنجش بلوغ مدیریت پروژه در 4 بُعد و 15 مؤلفه شناسایی شدند. نتایج حاصل از وزن دهی و اولویت بندی ابعاد با استفاده از روش بهترین – بدترین نشان داد، بُعد عملکرد اثربخشی رتبه اول و بعد سنجش بلوغ مدیریت پروژه ها و بُعد عملکرد کیفیت رتبه دوم و عملکرد بودجه و عملکرد زمانی به ترتیب رتبه های سوم و چهارم را کسب نمودند. همچنین رتبه بندی به ازای هریک از مولفه های هر بُعد به طور جداگانه در مقاله حاضر صورت گرفته است. از نتایج پژوهش حاضر کلیه مدیران پروژه و علاقه مندان به حوزه سنجش بلوغ مدیریت پروژه در شناخت ابعاد و مؤلفه های کلیدی می توانند بهره مند گردند.
۸.

Multi-Objective Mathematical Model for Locating Flow Optimization Facilities in Supply Chain of Deteriorating Products(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Location-routing Supply Chain Deteriorating Products Metaheuristic

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۵ تعداد دانلود : ۹۶
Managing supply chain operations in a reliable manner is a significant concern for decision-makers in competitive industries. In recent years consumers and legislation have been pushing companies to design their activities in such a way as to reduce negative environmental impacts more and more. It is therefore important to examine the optimization of total supply chain costs and environmental impacts together. However, because of the recycling of deteriorated products, the environmental impacts of deteriorating items are more significant than those of non-deteriorating ones. The subject of supply chain of deteriorating products, simultaneously considering costs and environment has gained attention in the academia and from the industry. Particularly for deteriorating and seasonal products, such as fresh produce, the issues of timely supply and disposal of the deteriorated products are of high concerns. The objective of this paper is to develop multi objective mathematical model and to propose a new replenishment policy in a centralized supply chain for deteriorating products. In this model, the manufacturer produces a new product and delivers it to a distant market, and then the distributor buys the product and sells it to the end consumers. This study presents a new mathematical model of the location-routing problem (LRP) of facilities in supply chain network (SCN) for deteriorating products through taking environmental considerations, cost, delivery time and customer satisfaction into account across the entire network and customer satisfaction. In order to solve the model, the combination of the two red deer algorithm (RDA) and annealing simulation (AS) was proposed. We then perform the network optimization in SCN and provide some managerial insights. Finally, more promising directions are suggested for future research.
۹.

رایانش ابری راه حلی برای الکترونیکی شدن زنجیره تأمین صنعت ساخت و ساز(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: رایانش ابری زنجیره تأمین زنجیره تأمین الکترونیکی صنعت ساخت و ساز

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۰ تعداد دانلود : ۱۰۶
با توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات، بخشی از زنجیره تأمین، از جمله مشتریان سازمانی، تأمین کنندگان، و سایر بخش هایی است که نقش مهمی را در فرایند کسب و کار تجارت دارند، به تدریج به پلتفرم های موجود فناوری اطلاعات منتقل شده است که موجب تغییر کامل الگوهای تجارت سنتی شده است. از این رو، هدف تحقیق حاضر تبیین اثر رایانش ابری بر مدیریت زنجیره تأمین الکترونیکی در صنعت ساخت و ساز می باشد. روش تحقیق در این مقاله توصیفی-همبستگی و از نوع تحلیل ماتریس واریانسی-کوواریانس است. این تحقیق به صورت کتابخانه ای و میدانی انجام شده است. بدین صورت که ابتدا مطالعات کتابخانه ای ادبیات «زنجیره تأمین الکترونیکی مبتنی بر رایانش ابری»، پیشینه تحقیق و نظریاتی که راجع به موضوع وجود دارد، صورت گرفت و پس از شناسایی شاخص ها، پرسشنامه ای بین خبرگان شرکت های فعال در صنعت ساخت و ساز توزیع و پرسشنامه های تکمیل شده برگشت داده شد. در نهایت با استفاده از روش مدل سازی معادلات ساختاری، اثر رایانش ابری بر مدیریت زنجیره تأمین الکترونیکی در صنعت ساخت و ساز تبیین گردید. بر اساس یافته های مدلسازی معادلات ساختاری، در شرکت های فعال در صنعت ساخت و ساز مورد بررسی، «اثربخشی هزینه (CEP)»، «تحویل (DP)»، «کیفیت (QP)»، «روابط مشتری (CRP)»، «یکپارچه سازی (IP)»، «فناوری (TP)»، «انعطاف پذیری (FP)»، «ثبات (S)»، «هوشمندی محیط (IE)»، «سهولت دسترسی (EA)» و «مزیت تاکتیکی (TA)» بر « زنجیره تأمین الکترونیکی مبتنی بر رایانش ابری صنعت ساخت و ساز ایران» تأثیر مثبت و معناداری می گذارد.
۱۰.

مدلسازی تامین ﻣﺎﻟﯽ و مصارف با اهداف چندگانه در زﻧﺠﯿﺮه های ﺗﺎﻣﯿﻦ ﭘﺎیدار با تمرکز برآثار نسبت های مالی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اﻟﮕﻮریﺘﻢ ﻣﻤﺘﯿﮏ بهینه ﺳﺎزی ﺟﺮیﺎﻧﺎت ﻣﺎﻟﯽ زنجیره تامین پایدار مدلسازی ریاضی نسبت های مالی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۸ تعداد دانلود : ۷۵
رشد و توسعه زنجیره های تامین، مدیریت ﺟﺮیﺎن های ﻣﺎﻟﯽ، و اﻓﺰایﺶ اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ آن دﺳﺘﺎوردهای ﻣﻬمی هستند که سبب ایﺠﺎد ﭘﺎیﺪاری و ﮐﺎراﻣﺪی می شوند. ﻣﺪل پژوهش با اهداف چندگانه به منظور ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی ﺟﺮیﺎﻧﺎت ﻣﺎﻟﯽ ﺣﻠﻘﻪ ﺑﺴﺘﻪ و ﭘﺎیﺪار در دوره ﻫﺎی زمانی مختلف، تاثیرگذاری عوامل اجتماعی و زیست محیطی را بر ارزش آفرینی شرکت در صنایع تولید و بازیافت قطعات پلیمری بررسی می کند. برای مدلسازی از الگوریتم های فراابتکاری ترکیبی ممتیک، که حاصل ترکیب الگوریتم ژنتیک و شبیه سازی تبرید است، استفاده شده و ﭘﺎراﻣﺘﺮهای ﻣﺎﻟﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﺴﺒﺖهای ﺟﺎری، آﻧﯽ، ﺑﺪهی ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﺻﺎﺣﺒﺎن سهام، ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺳﻮد ﺧﺎﻟﺺ، ﻧﺴﺒﺖ وﺟﻪ ﻧﻘﺪ و ﻧﺮخ ﺑﺎزﮔﺸﺖ سرمایه به کار رفته است. بررسی و تحلیل نتایج حاکی از آن است که شاخص های مالی به بهبود سودآوری منجر می شود و حذف آن ها سودآوری را کاهش می دهد. بر مبنای یافته های مذکور، شرکت ها می توانند با ایفای مسئولیت های اجتماعی و رسالت حفظ محیط زیست به مسائل اجتماعی و عوامل زیست محیطی در کنار سودآوری توجه کنند و بدین ترتیب مشروعیت خویش را توسعه دهند که افشای این موضوع در جامعه سودآوری را بهبود می دهد و سبب افزایش ارزش اقتصادی می شود.
۱۱.

رتبه بندی عوامل موثر بر اعتبارسنجی مشتریان بانک های دولتی در شرایط فاصله گذاری اجتماعی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اعتبار سنجی بانک های دولتی تئوری داده بنیاد فاصله گذاری اجتماعی فرآیند تحلیل رتبه ای

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۱ تعداد دانلود : ۱۱۹
موضوع و هدف مقاله: بانک ها اعم از دولتی و خصوصی در هنگام اعتبارسنجی و تعیین میزان وام مشتریان حقوقی باید به شرایط موجود اقتصادی توجه نمایند. هدف از این پژوهش رتبه بندی عوامل موثر بر اعتبارسنجی در بانک های دولتی در شرایط فاصله-گذاری اجتماعی است. روش پژوهش: این تحقیق کاربردی و از نوع توصیفی ترکیبی(اکتشافی و پیمایشی) است که در دو مرحله انجام شد. مرحله اول شناسایی معیارها(چهار محور اصلی شامل معیارهای مالی، غیر مالی، حاکمیت شرکتی و بازار) با تئوری داده بنیاد بود، مرحله دوم رتبه بندی معیارها با فرآیند تحلیل رتبه ای انجام شد. در مرحله اول و دوم برای پاسخگویی به سوال ها از نظرات 20 کارشناس خبره استفاده شد. یافته های پژوهش: همه عوامل مهم هستند، اما رشد فروش مجازی به عنوان مهم ترین تغییر دوره کرونا دارای بالاترین رتبه و هدف از دریافت وام و نسبت جاری دارای کمترین رتبه بود. نتیجه گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: در شرایط فاصله-گذاری اجتماعی توجه به ریسک های مرتبط با فعالیت شرکت ها در این دوره بر کاهش مطالبات معوق بانک ها اثرگذار است، لذا نیاز است که بانک های دولتی به این موارد توجه نمایند.
۱۲.

A Bi Objective for Designing Sustainable Supply Chain Network Economic based Competition by Cost Management Approach(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Sustainability Supply Chain Management Multi-objective Optimization time and evironemntal based competeion

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۲ تعداد دانلود : ۸۰
This paper presents an integrated mathematical model for cost – environmental based competition between sustainable supply chains (SCCs) with heterogeneous customers in four echelon supply with multi product. The main objective of this paper is to provide bi objective mathematical model for designing SSC network economic based competition and optimize by using meta-heuristic algorithms. Assuming the customers are heterogeneous in the above criteria i.e. cost and pol-lution decision making, we integrated mathematical model and formulated objectives and constraints based multi-echelon supply chain network. The main contribution of this research is to a discrete choice model is integrated into the supply chain network economic model and extends the inter supply chain competition to a new dimensions of cost and environmental. The model in this problem is solved using two metaheuristic algorithms NSGAII and MOPSP. Examples of real case study related to Emersan company is presented for model illustration and managerial insights such as profit maximization and minimize cost for Emersan company that participates in this supply chain network. Finally, NSGA-II performs better and has shorter time in terms of computational time, but MOPSO algorithm is more efficient in MID, SM, QM and DM indices. In comparison of these two algorithms, the performance of MOPSO algorithm is generally better than NSGAII by in indices.
۱۳.

سیستم هوش مصنوعی فازی در انتخاب سبک راهبرد های مادری در کسب و کار(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۸۳ تعداد دانلود : ۶۲
نقش شرکت های مادر یکی از ضرورت های مهم در پژوهش های مربوط به مدیریت راهبرد تبدیل شده است. نحوه تدوین راهبرد های مادری و استفاده از روش های نوین علمی تحلیل داده از مهم ترین خلاهای پژوهشی در این حوزه است. مساله اصلی در این پژوهش این است، چه متغیرهایی در انتخاب سبک راهبرد های مادری موثر است و چگونه می توان با طراحی یک مدل خبره تصمیم گیری، نوع سبک راهبرد مادری را انتخاب نمود. در این پژوهش با بررسی پژوهش های پیشین، متغیر های تاثیرگذار شناسایی و با استفاده از روش تصمیم گیری دلفی فازی پایش و با بهره گیری از سیستم خبره فازی، مدل سازی شد. خبرگان از شرکت های مادر در حوزه گاز انتخاب و 27 شرکت مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج پژوهش نشان داد، متغیرهای سطح ارزش آفرینی، عملکرد سازمانی، دوره عمر، توان رقابتی و فرهنگ سازمانی بیشترین تاثیر را در انتخاب سبک راهبرد های مادری دارند. بر اساس خروجی مدل بیشترین فراوانی داده ها مربوط به انتخاب سطح کنترل راهبرد و راهبرد کنترل عملیاتی است. لذا انتخاب این دو راهبرد با توجه به ماهیت شرکت های مورد مطالعه در اولویت تصمیم گیری است.
۱۴.

بکارگیری رویکرد سیستم پویا به منظور کاهش هزینه های کیفیت(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: هزینه کیفیت سیستم پویا هزینه شکست

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۴ تعداد دانلود : ۴۱
امروزه توجه به کیفیت و هزینه های آن یکی از مهم ترین عوامل موفقیت در بازارهای رقابتی است و تحولات جهانی صورت گرفته در دهه های اخیر، کیفیت را به یک ضرورت تبدیل نموده است. از این رو در تحقیق پیش رو، از مدل P-A-F جهت شناسایی هزینه های کیفیت در صنعت تولید قطعات خودرو استفاده شده است. در این تحقیق از رویکرد سیستم های پویا جهت بررسی تاثیر کاهش یا افزایش هزینه های کیفیت بر یکدیگر استفاده و به منظور تعیین روابط بین هزینه های کیفیت و فرضیه-های دینامیکی، نظرات خبرگان (مدیران و کارشناسان فنی با سابقه صنعت خودرو) در حوزه تولید قطعات خودرو بکار گرفته شده است. هدف این مقاله شناسایی عوامل موثر بر هزینه های کیفیت و همچنین بررسی تاثیر این عوامل با رویکرد دینامیکی و با استفاده از تعاملات مرتبط و اثرگذار است. تحقیق حاضر از نوع هدف کاربردی و با توجه به شناسایی هزینه های کیفیت تحقیق اکتشافی می باشد.جامعه آماری پژوهش، خبرگان شامل مدیران و کارشناسان فنی با سابقه صنعت خودرو و قطعات خودرو می باشند. در این تحقیق، از آزمون های ساختاری جهت اعتبارسنجی مدل استفاده و در در نهایت مدل تحقیق در نرم افزار Vensim شبیه سازی شده و نتیجه اجرای شش سیاست تغییر هزینه در هزینه کل کیفیت بررسی گردیده است.
۱۵.

بررسی نقش توانمندسازها برای دستیابی به چابکی سازمانی با استفاده از رگرسیون چندگانه(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: توانمندسازها چابکی قابلیت های چابکی چابکی سازمانی رگرسیون چندگانه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۹ تعداد دانلود : ۴۲
پژوهش حاضر در صدد بررسی نقش توانمندسازهای چابکی برای دستیابی به چابکی در شرکت لبنیات پگاه تهران با استفاده از رگرسیون چندگانه می باشد. در این پژوهش برای دستیابی به سطح ایده آل چابکی و برای تحلیل اثر شاخص ها و همچنین ارائه مسیری بهینه برای دستیابی به چابکی از مدل رگرسیون استفاده شده است. به این منظور 96 پرسش نامه بین مدیران شرکت لبنیات پگاه تهران توزیع شد و آزمون های پژوهش حاضر به کمک نرم افزارهای SPSS و Smart-PLS انجام شده است. آزمون های روایی استفاده شده در این پژوهش آزمون متوسط واریانس استخراجی و آزمون لاوشه می باشد که ضرایب آن ها برای متغیرهای پژوهش به ترتیب بیش از 5/0 و 8/0 می باشد. در واقع، ضرایب حاصل، بیانگر این است که پرسش نامه مورد بررسی دارای اعتبار کافی است. برای سنجش پایایی پرسش نامه نیز از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شده است که ضریب آن برای تمامی ابعاد پرسش نامه بیش از 7/0 می باشد که بیانگر قابل اعتماد بودن پرسش نامه می باشد. نتایج نشان داد که بیشترین تاثیر را به ترتیب متغیرهای اتوماسیون و کارکنان داشته و کمترین اثر را متغیر فناوری داشته است. همچنین برای آنکه بتوانیم به سطح قابل قبولی از هر یک از ابعاد قابلیت های چابکی دست پیدا کنیم باید متغیر یا متغیرهای کلیدی که از تحلیل های این پژوهش استخراج شده اند را شناسایی و با تغییراتی در آن ها به نتایج مطلوب دست پیدا کنیم. در این صورت می توانیم با حداقل زمان و هزینه به حداکثر کارایی و ارتقاء سطح چابکی دست یابیم.
۱۶.

ارائه مدل بهینه سازی استوار به منظور طراحی زنجیره تأمین خون جامع تحت شرایط عدم قطعیت عرضه و تقاضا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: زنجیره تأمین خون مدل سازی ریاضی مدل سازی استوار الگوریتم وال الگوریتم رقابت استعماری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۹ تعداد دانلود : ۳۰۸
خون یک کالای حیاتی است و کمبود آن در زنجیره تأمین نظام سلامت خون مسئله ساز و مصیبت بار خواهد بود. هرگونه پیشرفت در عملکرد زنجیره تأمین نظام سلامت به میزان زیادی باعث صرفه جویی در هزینه سیستم سلامت می شود و از همه مهم تر اینکه جان انسان های زیادی را نجات خواهد داد؛ بنابراین در این پژوهش زنجیره تأمین خون به صورت مدل ریاضی برنامه ریزی غیرخطی مختلط شامل مراحل جمع آوری، فرآوری و توزیع خون و محصولات خونی با درنظر گرفتن طول عمر و سن تقاضا، طراحی شده است که به دنبال کاهش هزینه های متحمل بر زنجیره تأمین و نیز کاهش کمبود محصولات خونی می باشد. ازآنجا که همواره احتمال تغییرات ذاتی در بسیاری از پارامتر های مسئله از جمله عرضه و تقاضا وجود دارد، از روش بهینه سازی استوار به منظور مقابله با این عدم اطمینان در زنجیره تأمین استفاده شده است. مدل طراحی شده ابتدا با مثال عددی و در اندازه های کوچک به صورت حل دقیق و در اندازه بزرگ توسط الگوریتم های فراابتکاری وال و رقابت استعماری حل شده و نتایج حل الگوریتم ها ارائه گردیده است. در پایان یک مطالعه موردی برای بررسی کاربرد مدل صورت گرفته است است.
۱۷.

طراحی زنجیره تامین چند دوره ای سرد مبتنی بر بارانداز متقاطع چند گانه در حمل و نقل منطقه ای و نقش آن در توسعه و آمایش سرزمین(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: زنجیره تامین چند دوره ای سرد بارانداز متقاطع چند گانه حمل ونقل منطقه ای توسعه و آمایش سرزمین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۸ تعداد دانلود : ۷۵
هدف از تحقیق حاضر طراحی زنجیره تامین چند دوره ای سرد مبتنی بر بارانداز متقاطع چند گانه در حمل ونقل منطقه ای و نقش آن در توسعه و آمایش سرزمین می باشد. در مرحله اول ابتدا به شناسایی عوامل و متغیرهای مدل پرداختیم . در مرحله دوم با انتخاب دوره زمانی مورد بررسی با طراحی فرم های جمع آوری داده ها و با استفاده از روش های بررسی اسناد و مدارک داده های خام موردنیاز جهت اندازه گیری شاخص های نهایی گردآوری شده و در قالب مدل طرح، پردازش های لازم روی آن ها صورت گرفته است. سپس با توجه به موضوع تحقیق و با استفاده از دو تکنیک الگوریتم ژنتیک و بهینه سازی ازدحام ذرات تجزیه و تحلیل می گردند در این تحقیق، مساله دارای سه تابع هدف مختلف و متضاد از یکدیگر بود . تابع هدف ابتدایی که با هدف کمینه کردن هزینه حمل و نقل و انبارداری در کل زنجیره تامین می باشد. تابع هدف دوم که هدف آن کمینه کردن زمان کل عملیات داخل زنجیره تامین و تعداد تردد ماشین ها می باشد و در آخر تابع هدف سوم که هدف آن بیشینه کردن زمان طراوت محصول می باشد . نشان داده شده است که صرفاً صرفه جویی در تابع هزینه و صرفنظر از زمان تحویل محصولات ، در شرایط مطلوبی قرار دارد.
۱۸.

شناسایی و ارزیابی چالش های امنیت سایبری و حریم خصوصی در گذار کلان شهر تهران به سوی شهر هوشمند تحت شرایط عدم قطعیت(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: شهرهوشمند امنیت سایبری حریم خصوصی روش دلفی فازی روش بهترین-بدترین فازی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۹ تعداد دانلود : ۸۸
اتخاذ راهبردهای صحیح در گذار کلانشهر تهران به سوی شهر هوشمند در گرو شناسایی و ارزیابی تهدیدهای امنیت سایبری و چالشهای حریم خصوصی و اتخاذ تدابیر مقتضی در قبال چالش های اولویتدار است. این پژوهش توصیفی-پیمایشی با هدف ارایه چارچوبی جهت مدیریت چالشها و تهدیدهای مذکور در مسیر هوشمندسازی شهر تهران نگارش یافتهاست. در پژوهش حاضر این چالشها با مطالعات عمیق کتابخانهای و نیز پیادهسازی روش دلفی فازی میان نمونهای از خبرگان سازمانی که به شیوه هدفمند انتخاب شدند، شناسایی شده و درجه اهمیت هریک از آنها به روش بهترین-بدترین فازی تعیین میگردد. یافتههای پژوهش حاکی از قابلیت بالای چارچوب پیشنهادی در شناسایی و ارزیابی دقیق این چالشها و نیز تعیین سه چالش «چالش قانونگذاری»، «فقدان ارتباط امن» و «APIها و پروتکلهای ناامن» به عنوان کلیدیترین چالشهای امنیت سایبری و حریم خصوصی در مسیر هوشمندسازی شهر تهران بود که به تناسب، راهبردها و اقدامات اصلاحی در خصوص هریک از آنها ارایه شد.
۱۹.

ارائه مدلی برای ارزیابی توانمندی های چندگانه زنجیره تأمین پایدار بر پایه هوش مصنوعی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: زنجیره تأمین زنجیره تأمین پایدار سیستم خبره فازی دلفی فازی شبیه سازی هوش مصنوعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۳ تعداد دانلود : ۱۲۰
با بررسی های پژوهش های پیشین مشخص شد که بیشتر مطالعات صورت گرفته درباره بررسی توانمندی های زنجیره تأمین پایدار به صورت آزمون های آماری و مدل سازی های ریاضی محدود به چند متغیر است. هدف این پژوهش، ارائه یک مدل ارزیابی توانمندی های چندگانه و همچنین تعیین نقش این توانمندی ها در سیستم ارزیابی زنجیره تأمین پایدار است. پس از تعیین قواعد مدل سازی، مدل ریاضی تهیه می شود. قلمرو مکانی انجام این پژوهش شامل 16 شرکت فعال در صنعت کاشی و سرامیک در ایران است. نتایج ارزیابی نشان می دهد که بیشتر شرکت های موردمطالعه از نظر توانمندی در سطح 2 قرار می گیرند؛ ازاین رو پیشنهاد می شود شرکت های تولیدکننده صنعت کاشی و سرامیک برای ارزیابی سطح توانمندی و تعیین شکاف توانمندی های خود، نسبت به بهره برداری از این متغیرها اقدام نمایند. در این پژوهش از ابزار چک لیست برای پالایش معیارها با کاربرد دلفی فازی استفاده شده؛ سپس با مطالعه مدل های ارزیابی، مدل مناسب تهیه شد. سپس با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی اقدام به مقایسه و نهایی کردن معیارها شده است؛ همچنین با استفاده از سیستم خبره فازی (FIS and ANFIS) نسبت به نهایی سازی معیارها اقدام شده است. بر پایه مدل تهیه شده نتیجه مدل راستی آزمایی گردید. شبیه سازی مدل با استفاده از نرم افزارهای MATLAB و Simulink انجام شد.
۲۰.

استفاده از الگوریتم ژنتیک برای بهینه سازی میزان انتشار گازهای گلخانه ای حاصل از حمل و نقل و هزینه های زنجیره تامین سرد(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مدیریت زنجیره تامین سرد مدل تصمیم گیری چند هدفه گازهای گلخانه ای الگوریتم ژنتیک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۰ تعداد دانلود : ۳۳۳
زنجیره تامین سرد با توجه به مصرف انرژی بالا و نشت گازهای مبرد، سطوح بالایی از انتشار گازهای گلخانه ای را به همراه دارد و یکی از بزرگترین انتشار دهنده های کربن است. در زنجیره تامین سرد محصولات باید در دمای پایین و نزدیک یا زیر نقطه انجماد ذخیره شوند؛ برای این منظور از انبارهای سردخانه ای و کامیون های یخچال دار ضروری است، بنابراین این پژوهش به طراحی یک مدل تصمیم گیری چند هدفه خطی مدیریت زنجیره تامین سرد می پردازد که هدف آن کاهش هزینه کلی زنجیره تامین، شامل هزینه های ظرفیت، حمل و نقل، موجودی و نیز هزینه های مربوط به تاثیر گرم شدن کره زمین به دلیل انتشار گازهای گلخانه ای است . جهت تحلیل مسئله تحقیق، یک مدل ریاضی در زمینه بهینه سازی زنجیره تامین سرد طراحی شده و برای حل این مسئله از الگوریتم ژنتیک استفاده شده است. نتایج تابع اول تحقیق نشان می دهد که مدل در حالت تعداد مشتری بالا و هنگامی که تعداد توزیع کننده با تعداد تولید کننده برابر می باشد، بهترین حالت ممکن است. از تحلیل تابع دوم نتیجه گرفته می شود که کاهش زمان ترمیم تسهیلاتی در حداقل نمودن تابع نخست، کاهش هزینه ها و کاهش انتشار گازهای گلخانه ای موثر است. بنابراین با توجه به مطالب بیان شده و نیز نتایج بدست آمده در این تحقیق، می توان عنوان نمود که با بهینه سازی وسایل نقیله و نیز استفاده مناسب از تعداد بهینه ای از وسایل حمل و نقل می توان انتظار داشت که آلودگی و تکثیر گازهای گلخانه ای به حداقل ممکن برسد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان